Biblioteka Diecezjalna w Pelplinie  realizuje w roku bieżącym w ramach projektu Dziedzictwo Kulturowe - priorytetu - Wspieranie działań muzealnych  Konserwację dwóch unikatowych inkunabułów i rękopisu ze zbiorów Biblioteki Diecezjalnej im. Biskupa Jana Bernarda Szlagi, "Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego". 

Pragniemy przypomnieć, że Archiwum Diecezji Pelplińskiej w lipcu i sierpniu jest zamknięte. 

REKOLEKCJE DLA ORGANISTÓW

I MUZYKÓW KOŚCIELNYCH

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie informuje o warunkach rekrutacji na rok akademicki 2017/2018.

Kandydaci, w tym tegoroczni maturzyści, winni do 8 lipca zgłosić się na rozmowę kwalifikacyjną (umówioną wcześniej telefonicznie – tel.: 58 536 16 64) i osobiście złożyć w rektoracie WSD w Pelplinie następujące dokumenty:

      1.        podanie o przyjęcie, skierowane do J. E. Ks. Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny, Biskupa Pelplińskiego;

      2.        własnoręcznie napisany życiorys;

      3.        świadectwa moralności wystawione przez Księdza Proboszcza i Katechetę;

      4.        świadectwo dojrzałości w oryginale i odpis;

      5.        świadectwo ukończenia nauki religii, jeśli przedmiot ten nie widnieje na świadectwie ukończenia szkoły średniej;

      6.        skrócony odpis aktu urodzenia;

      7.        metrykę chrztu  i  bierzmowania;

      8.        kopię dowodu osobistego (dwa egzemplarze) i książeczki wojskowej;

      9.        cztery aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w tym jedną w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) http://www.umk.pl/kandydaci/

   10.        wydrukowany z systemu IRK i podpisany formularz podania;

  1. dwa egzemplarze wydrukowanej z systemu IRK i podpisanej umowy dotyczącej
    warunków odpłatności za usługi edukacyjne;
  2. oświadczenie o spełnieniu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez
    wnoszenia opłat, o którym mowa w art. 170 a ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r., Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 572);

   13.        potwierdzenie dokonania wpłaty rekrutacyjnej (opłata w wysokości 80 zł – wpłacona na konto indywidualne, które kandydat otrzymuje po zarejestrowaniu się w IRK).

 

Alumni Pelplińskiego Seminarium są jednocześnie studentami Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W związku z tym kandydaci są zobowiązani zarejestrować się do 8 lipca br. na stronie internetowej Uniwersytetu (www.umk.pl/kandydaci) i odbyć rozmowę kwalifikacyjną, która będzie miała miejsce 12  lipca 2017 r. o godz. 10.00 w budynku Wydziału Teologicznego przy ul. Gagarina 37 w Toruniu.

Obok rozmowy kwalifikacyjnej kryterium branym pod uwagę przy przyjęciu na studia będzie również wynik egzaminu dojrzałości.

Przewidziany jest także drugi nabór, o ile nie zostanie wyczerpany limit miejsc na Wydziale Teologicznym UMK. O ewentualnym drugim naborze, terminie składania dokumentów i egzaminie wstępnym, będziemy informować na stronie internetowej WSD (www.wsd.pelplin.pl) po ich ogłoszeniu.

 

Uwaga!

 Bardzo prosimy nie kopiować informacji na inne portale, lecz podać link do niniejszych zmian.

Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Oficjalna witryna Diecezji Pelplińskiej 2015 - 2017 | Projekt i realizacja: Seweryn Sildatk