Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Unia Europejska
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Aktualności

II NABÓR DO WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO

Opublikowano: 6 sierpnia 2021


Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej zaprasza młodych ludzi, którzy rozpoznają w sobie powołanie do kapłaństwa, do rozpoczęcia formacji i studiów w pelplińskim seminarium,  które jest częścią Wydziału Teologicznego  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.


Kandydaci, w tym tegoroczni maturzyści, powinni najpóźniej do 14 września br. zgłosić się na rozmowę kwalifikacyjną (umówioną wcześniej telefonicznie – tel. 508 830 077) i osobiście złożyć w Rektoracie Seminarium następujące dokumenty:

  1. podanie o przyjęcie, skierowane do J.E. Ks. Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny, Biskupa Pelplińskiego;
  2. własnoręcznie napisany życiorys;
  3. świadectwa moralności wystawione przez Księdza Proboszcza i Katechetę;
  4. świadectwo dojrzałości w oryginale i odpis;
  5. świadectwo ukończenia nauki religii, jeśli przedmiot ten nie widnieje na świadectwie ukończenia szkoły średniej;
  6. skrócony odpis aktu urodzenia;
  7. metrykę chrztu i bierzmowania;
  8. kopię dowodu osobistego (dwa egzemplarze) i książeczki wojskowej;
  9. cztery aktualne fotografie legitymacyjne.

Alumni Pelplińskiego Seminarium są jednocześnie studentami Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W związku z tym, po rozmowie kwalifikacyjnej w Rektoracie Seminarium, kandydaci są zobowiązani do zarejestrowania się na stronie internetowej Uniwersytetu (irk.umk.pl) i stawienia się w wyznaczonym terminie na rozmowie kwalifikacyjnej Wydziału Teologicznego UMK.

Udostępnij ten artykuł:
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.