Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Aktualności

Inauguracja roku akademickiego w WSD w Pelplinie 2022/23

Opublikowano: 20 października 2022


W czwartek, 20 października Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie zainaugurowało uroczyście nowy rok akademicki 2022/2023. Mszy św. z tej okazji przewodniczył biskup diecezjalny Ryszard Kasyna. Homilię wygłosił biskup pomocniczy Arkadiusz Okroj.

Ośmiu kleryków rozpoczęło w Pelplinie przygotowanie do kapłaństwa. 20 października uroczyście zainaugurowano nowy rok akademicki w Wyższym Seminarium Duchownym. Podczas Mszy św. biskup pelpliński Ryszard Kasyna podkreślił rolę modlitwy do Ducha Świętego, która towarzyszy inauguracji, by wspierał On „w kolejnym roku zmagań, zdobywania wiedzy, dążenia do prawdy”.

Rozpoczynając Mszę św. w bazylice katedralnej biskup pelpliński Ryszard Kasyna podkreślił, że inauguracja zaczyna się hymnem do Ducha Świętego, „pragniemy bowiem przyzywać szczególnej Bożej pomocy, aby Duch Święty towarzyszył w kolejnym roku zmagań, zdobywania wiedzy, dążenia do prawdy”, stwierdził.

Biskup wyjaśnił, że inauguracja roku akademickiego w pelplińskim seminarium każdorazowo odbywa się 20 października w kolejną rocznicę zamordowania na początku II wojny światowej kapłanów pelplińskich. Bp Kasyna podkreślił, że ta modlitwa na początku nowego roku formacji seminaryjnej niesie intencję, aby „ci, których Pan Bóg powołał potrafili doświadczać Bożej obecności, by na kolanach umieli dotykać tajemnicy tej Miłości, która ich wezwała by oni tę Miłość głosili wobec ludzi, do których będą posłani”. Hierarcha zachęcał również do wytrwałej modlitwy o nowe powołania kapłańskie.

Podczas Mszy św. koncelebrowanej przez kilkudziesięciu kapłanów, w tym przedstawicieli sąsiednich seminariów duchownych homilię wygłosił biskup pomocniczy diecezji pelplińskiej Arkadiusz Okroj.

Kaznodzieja stwierdził, że „dobra inauguracja to dobry początek a dobry początek to dobry prognostyk, że dobrze rozpoczęte dzieło wyda dobre owoce”.

Bp Okroj nawiązując do czytanej dzisiaj Ewangelii przypomniał, że „Jezus przyszedł na ziemię rzucić ogień Ducha Świętego”. „Ducha, który oświeca, rozgrzewa i oczyszcza”, mówił dalej duchowny, dodając, że „ten ogień Ducha Chrystusowego ma nas wybijać z pesymizmu, zabijać obojętność, rozgoryczenie, ma rodzić nadzieję, rozpalać entuzjazm, a przy tym oczyszcza, uwalnia od tego, co może nas zdegradować”.

Biskup pomocniczy w obszernej części homilii przypomniał znakomite postaci pelplińskich profesorów, którzy przez ostatnie dziesięciolecia „pozwolili, by ich serca zapłonęły, którzy troszczyli się o to, by ogień, który płonął w ich sercach nigdy nie został stłumiony”.

W końcowej części homilii bp Okroj podkreślił, że „my jesteśmy spadkobiercami tej historii” i dodał, że „jesteśmy tutaj, by ten Boży ogień zapłonął w naszych sercach, zwłaszcza w sercach alumnów”. Zwracając się do kandydatów do kapłaństwa, kaznodzieja mówił: „wy jesteście wielką nadzieją, że ten ogień nadal będzie płonął, ogień wiedzy, wiary, ogień zapału ewangelizacyjnego, ogień Ducha Świętego”. Na zakończenie biskup apelował: „wy jesteście potrzebni współczesnemu pokoleniu, które jest określane jako płatki śniegu i musicie być mocni tak, jak ci, którzy pisali historię pelplińskiego seminarium”.

Podczas akademii inauguracyjnej w Bibliotece Diecezjalnej, z udziałem wielu gości z diecezji pelplińskiej i Pomorza Gdańskiego, uroczyście otwarto 371. rok akademicki. Ośmiu nowych alumnów złożyło ślubowanie i otrzymało indeksy.

Pelplińskie Seminarium Duchowne naukowo ściśle współpracuje z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Homilia Bp Arkadiusz Okroj / radioglos.pl

Inauguracja roku akademickiego w WSD w Pelplinie 2022/23
fot. Radio Głos

Radio Głos

Artykuł opublikowany dzięki współpracy z Katolicką Rozgłośnią Diecezji Pelplińskiej „Radio Głos”

Udostępnij: