Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Unia Europejska
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Aktualności

Relacja z prac konserwatorskich pergaminowego dokumentu Przemysła II, z pieczęcią majestatową z 15 sierpnia 1295 roku, przechowywanego w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie

Opublikowano: 21 grudnia 2022


W roku bieżącym Archiwum Diecezjalne w Pelplinie realizowało zadanie „ Konserwacja pergaminowego dokumentu Przemysła II, z pieczęcią majestatową z 15 sierpnia 1295 roku, przechowywanego w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie, wraz z opracowaniem, wykonaniem kopii i digitalizacją”. Projekt dofinansowany został przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, w ramach projektu „Wspieranie działań archiwalnych”.

Główny cel zadania, jakim była konserwacja zabytkowego dokumentu został wykonany. Dokument został poddany szczegółowym czynnościom konserwatorskim, wraz z badaniami, niezbędnymi dla ich prawidłowego przeprowadzenia oraz otrzymał opakowanie do bezpiecznego przechowywania w formie bezkwasowego pudła, chroniące dodatkowo pieczęć przed uszkodzeniami mechanicznymi, w postaci niekontrolowanego przesuwania się. Również wykonanie repliki zabytku zakończyło się pomyślnie. Kopia wykonana została w technice nieszkodzącej zabytkowi.

W trakcie projektu wykonano też skan zabytku 2 D oraz skan w technice 3 D, pozwalający na swobodny podgląd zabytku pod różnymi kątami nachylenia. Zadanie zakończyło się konferencją, podczas której zaprezentowano wyniki projektu (studia historyczne nad dokumentem, relację z przeprowadzonej konserwacji i wykonania kopii).

Konferencja miała miejsce 8 grudnia w Auli Biblioteki Diecezjalnej w Pelplinie. Słowo wstępne wygłosił bp. Ryszard Kasyna. Swój referat wygłosili Ks. Prof. Anastazy Nadolny, przedstawiając burzliwe losy dokumentu. Studia historyczne, zatytułowane „Król Przemysł II i Pomorze Gdańskie” które były pokłosiem kwerendy archiwalnej nad źródłami historycznymi dotyczącymi dokumentu wygłosił Dyrektor Biblioteki Diecezjalnej Ks. Krzysztof Koch. Sprawozdanie z przeprowadzonych prac konserwatorskich oraz wykonania kopii dokumentu wygłosiła dr Iwona Jablonskaja.

Spotkanie uświetnił swą obecnością min. Dyrektor Departamentu Archiwistyki Pan Dariusz Makowski, który w swym wystąpieniu podsumował projekt. Dzięki projektowi bezcenny zabytek został opracowany pod względem historycznym, ale przede wszystkim zakonserwowany, niszczące procesy mające wpływ na materiały, z których wykonany jest dokument i pieczęć zostały zahamowane. Kopia wykonana w technice nieinwazyjnej może zastąpić w przyszłości, podczas prezentacji oryginalny dokument, który przechowywany będzie w bezpiecznym miejscu w odpowiednich dla niego warunkach temperaturowych i wilgotności względnej powietrza.

Realizacja zadania i jej nagłośnienie w lokalnych mediach (Radio Głos, Czasopismo Pielgrzym) oraz na stronach internetowych (Diecezji Pelplińskiej, Biblioteki Diecezjalnej, Wydawnictwa Bernardinum) przyczyni się do popularyzacji dziedzictwa kulturowego regionu. Wstęp na konferencję połączoną z wystawą, podczas której można było na żywo podziwiać oryginalny dokument oraz wykonaną kopię był bezpłatny.

Wystawa połączona była z możliwością zaznajomienia się z dokumentacją zdjęciową przedstawiającą różne etapy konserwacji dokumentu oraz wykonania kopii zabytku.

Do pobrania

Udostępnij ten artykuł:
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.