Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Aktualności

Spotkanie Rady kapłańskiej, Kolegium Konsultorów i Księży Dziekanów.

Opublikowano: 20 marca 2023


20 marca br. w Pelplinie odbyło się spotkanie Kolegium Konsultorów, Rady kapłańskiej i Księży Dziekanów.

Konferencja, której przewodniczył biskup pelpliński Ryszard Kasyna, tradycyjnie rozpoczęła się wspólnotową modlitwą brewiarzową.

Biskup diecezjalny nakreślił obecnym kapłanom zagadnienia i stanowiska jakie zostały przedstawione przez Episkopat Polski podczas ostatniego Zebrania Plenarnego KEP, które odbyło się 13-14 marca w Warszawie oraz poruszył tematy związane z wydarzeniami i sprawami dotyczącymi bezpośrednio diecezji pelplińskiej.

W czasie spotkania głos zabrał także Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej – ks. Krzysztof Piątkiewicz – przedstawiając obecnym aktualne sprawy i zadania duszpasterskie.

Udostępnij: