Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Unia Europejska
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Budowa instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie

Budowa instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie


Diecezja Peplińska jest właścicielem budynków, które rocznie zużywają ok. 600 tys. kWh energii elektrycznej. W dużej części są to nieruchomości stanowiące ważny ośrodek życia kulturalnego, religijnego, edukacji, a także integracji społeczności lokalnej. 

Przez wzgląd na tak znaczne zapotrzebowanie na energię elektryczną,  podjęto decyzję o budowie instalacji fotowoltaicznych na 12 nieruchomościach Diecezji, aby uzyskiwać energię z odnawialnych źródeł i tym samym ograniczyć zużycie energii produkowanej z węgla. W wyniku realizacji  projektu powstały instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 201,5 kWp. Budowa instalacji fotowoltaicznych ma na celu uzyskanie czystej energii słonecznej. Energia słoneczna jest obecnie najbezpieczniejszym źródłem energii. Jednym z istotnych efektów środowiskowych, wynikłych z realizacji zadania będzie ograniczenie emisji C02 do atmosfery.

Koszt kwalifikowany zadania (w PLN):   1 100 000,00 zł

Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku (w PLN): środki WFOŚIGW w Gdańsku razem: 880 000,00 zł; w tym: pożyczka 440 000,00 zł, dotacja: 440 000,00 zł

Projekt zrealizowany dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w Gdańsku

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.