Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie informuje o warunkach rekrutacji na rok akademicki 2017/2018.

Kandydaci, w tym tegoroczni maturzyści, winni do 8 lipca zgłosić się na rozmowę kwalifikacyjną (umówioną wcześniej telefonicznie – tel.: 58 536 16 64) i osobiście złożyć w rektoracie WSD w Pelplinie następujące dokumenty:

      1.        podanie o przyjęcie, skierowane do J. E. Ks. Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny, Biskupa Pelplińskiego;

      2.        własnoręcznie napisany życiorys;

      3.        świadectwa moralności wystawione przez Księdza Proboszcza i Katechetę;

      4.        świadectwo dojrzałości w oryginale i odpis;

      5.        świadectwo ukończenia nauki religii, jeśli przedmiot ten nie widnieje na świadectwie ukończenia szkoły średniej;

      6.        skrócony odpis aktu urodzenia;

      7.        metrykę chrztu  i  bierzmowania;

      8.        kopię dowodu osobistego (dwa egzemplarze) i książeczki wojskowej;

      9.        cztery aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w tym jedną w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) http://www.umk.pl/kandydaci/

   10.        wydrukowany z systemu IRK i podpisany formularz podania;

  1. dwa egzemplarze wydrukowanej z systemu IRK i podpisanej umowy dotyczącej
    warunków odpłatności za usługi edukacyjne;
  2. oświadczenie o spełnieniu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez
    wnoszenia opłat, o którym mowa w art. 170 a ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r., Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 572);

   13.        potwierdzenie dokonania wpłaty rekrutacyjnej (opłata w wysokości 80 zł – wpłacona na konto indywidualne, które kandydat otrzymuje po zarejestrowaniu się w IRK).

 

Alumni Pelplińskiego Seminarium są jednocześnie studentami Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W związku z tym kandydaci są zobowiązani zarejestrować się do 8 lipca br. na stronie internetowej Uniwersytetu (www.umk.pl/kandydaci) i odbyć rozmowę kwalifikacyjną, która będzie miała miejsce 12  lipca 2017 r. o godz. 10.00 w budynku Wydziału Teologicznego przy ul. Gagarina 37 w Toruniu.

Obok rozmowy kwalifikacyjnej kryterium branym pod uwagę przy przyjęciu na studia będzie również wynik egzaminu dojrzałości.

Przewidziany jest także drugi nabór, o ile nie zostanie wyczerpany limit miejsc na Wydziale Teologicznym UMK. O ewentualnym drugim naborze, terminie składania dokumentów i egzaminie wstępnym, będziemy informować na stronie internetowej WSD (www.wsd.pelplin.pl) po ich ogłoszeniu.

Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Oficjalna witryna Diecezji Pelplińskiej 2015 - 2017 | Projekt i realizacja: Seweryn Sildatk