W sobotę, 23 czerwca 2018 r. Biskup Pelpliński dr Ryszard Kasyna wręczył dekrety związane ze zmianami personalnymi w diecezji pelplińskiej. Księża wikariusze oraz księża proboszczowie w nowych miejscach będą służyć od 20 sierpnia 2018 r. Zostały rozdane także dekrety nominacyjne do innych zadań.

Warto zauważyć, że nowym dyrektorem Collegium Marianum, Liceum Katolickiego im. Jana Pawła II w Pelplinie został ks. dr Wiesław Szuca, który zastąpi ks. Arkadiusza Ćwiklińskiego powołanego na urząd proboszcza w Wysinie. Ks. Daniel Leszczyński został dyrektorem Uniwersyteckiego Katolickie go Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lęborku. Ks. Piotr Lipkowski, dotychczasowy wikariusz parafii katedralnej w Pelplinie został wicedyrektorem wydziału duszpasterskeigo kurii diecezjalnej w Pelplinie. 

 

Przypominamy o zakazie kopiowania tekstów na inne portale !

  


 

 

ZMIANY  PERSONALNE  DUCHOWIEŃSTWA

DIECEZJI  PELPLIŃSKIEJ  A.D. 2018

 

 

 

KSIĘŻA SENIORZY 

 

Ks. prałat mgr Antoni BUNIKOWSKI – proboszcz parafii pw. św. Barbary w Wudzynie 

przechodzi na emeryturę, z zamieszkaniem w Wudzynie.

 

Ks. kan. dr Henryk KRENCZKOWSKI – proboszcz parafii pw. NMP Królowej Polski w  Lęborku przechodzi na emeryturę, z zamieszkaniem w plebanii ww. parafii.

 

 

 

KSIĘŻA  PROBOSZCZOWIE

 

Ks. mgr Marcin BASKA zostaje odwołany z urzędu wikariusza parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Pogódkach i mianowany proboszczem parafii pw. św. Józefa w Zagórzycy.

 

Ks. mgr January CYBULSKI zostaje odwołany z urzędu proboszcza parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Sierosławiu i mianowany administratorem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Cewicach.

 

Ks. lic. Arkadiusz ĆWIKLIŃSKI zostaje odwołany z urzędu dyrektora Collegium Marianum, Liceum Katolickiego im. Jana Pawła II w Pelplinie i mianowany proboszczem parafii pw. Wszystkich Świętych w Wysinie.

 

Ks. mgr Mateusz DRASZANOWSKI zostaje odwołany z urzędu wikariusza parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Chojnicach i mianowany proboszczem parafii pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Szczodrowie.

 

Ks. dr Krzysztof GĄSECKI zostaje odwołany z urzędu proboszcza parafii pw. św. Małgorzaty i Podwyższenia Krzyża Świętego w Bzowie i mianowany proboszczem parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i św. Jana Chrzciciela w Bytowie. 

 

Ks. mgr Lesław IDZIK zostaje odwołany z urzędu wikariusza parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Starogardzie Gdańskim i mianowany proboszczem parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Sierosławiu.

 

Ks. kan. mgr Henryk JERECZEK zostaje odwołany z urzędu proboszcza parafii pw. św. Józefa w Zagórzycy i mianowany proboszczem  parafii pw. św. Barbary w Wudzynie.

 

Ks. dr Łukasz KĄTNY zostaje odwołany z obowiązków pomocy duszpasterskiej w parafii pw. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Starogardzie Gdańskim i mianowany proboszczem parafii pw. św. Wojciecha w Bobowie.

 

Ks. mgr Michał KEMPA zostaje odwołany z urzędu wikariusza parafii pw. św. Marcina w Sierakowicach i mianowany proboszczem parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dobieszewie.

 

Ks. lic. Dariusz KOWALCZYK zostaje odwołany z urzędu wikariusza parafii pw. NMP Królowej Polski w  Lęborku i mianowany proboszczem parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Stowięcinie.

 

Ks. lic. Robert MAŃK zostaje odwołany z urzędu proboszcza parafii pw. MB Królowej Polski i św. Maksymiliana Kolbego w Łążku i mianowany proboszczem parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Pogódkach. 

 

Ks. mgr Krzysztof PIĄTKIEWICZ zostaje odwołany z urzędu administratora parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i św. Jana Chrzciciela w Bytowie i mianowany proboszczem parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Turzu.

 

Ks. mgr Mirosław PRZECHOWSKI zostaje odwołany z urzędu proboszcza parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Turzu i mianowany proboszczem parafii pw. św. Małgorzaty i Podwyższenia Krzyża Świętego w Bzowie.

 

Ks. mgr Mariusz SZYCA zostaje odwołany z urzędu proboszcza parafii pw. św. Wojciecha w Bobowie  i mianowany proboszczem parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Brzeźnie Lęborskim.

 

Ks. Jerzy ŚLIŻ zostaje odwołany z urzędu proboszcza parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dobieszewie i mianowany proboszczem parafii pw. MB Królowej Polski i św. Maksymiliana Kolbego w Łążku. 

 

Ks. lic. Andrzej ŻUR zostaje odwołany z urzędu proboszcza parafii pw. Wszystkich Świętych w Wysinie i mianowany proboszczem parafii pw. NMP Królowej Polski w  Lęborku.

 

 

 

 

 

NEOPREZBITERZY:

 

Ks. mgr Mateusz DRUTEL zostaje mianowany wikariuszem parafii pw. św. Michała Archanioła w Lipuszu. 

 

Ks. mgr Adam MALINOWSKI zostaje mianowany wikariuszem parafii pw. św. Ottona w Kostkowie.

 

Ks. mgr Tomasz MIZYK zostaje mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Sierakowicach.

 

Ks. mgr Paweł OSTROWSKI zostaje mianowany wikariuszem parafii pw. św. Michała Archanioła w Kiełpinie. 

 

Ks. mgr Andrzej PATRZYKĄT zostaje mianowany wikariuszem parafii pw. św. Marcina w Sierakowicach.

 

Ks. mgr Mateusz PRYCZKOWSKI zostaje mianowany wikariuszem parafii pw. św. NMP Matki Kościoła w Tczewie.

 

Ks. mgr Patryk ŚWIST zostaje mianowany wikariuszem parafii pw. św. Józefa w Tczewie.

 

Ks. mgr Aleksander WISNIEWSKI zostaje mianowany wikariuszem parafii pw. św. Michała Archanioła w Skarszewach.

 

 

 

KSIĘŻA  WIKARIUSZE

 

 

Ks. dr Sebastian BAŚ zostaje odwołany z obowiązków pomocy duszpasterskiej w parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Subkowach i mianowany wikariuszem parafii pw. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Tczewie. 

 

Ks. lic. Tomasz BIELICKI zostaje odwołany z urzędu wikariusza parafii pw. NMP Królowej Polski w Lęborku i mianowany wikariuszem parafii pw. św. Marii Magdaleny w Czersku.

 

Ks. lic. Damian BRIEGMANN zostaje odwołany z urzędu wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Nowej Cerkwii i mianowany wikariuszem parafii pw. NMP Królowej Polski w Lęborku. 

 

Ks. mgr Tomasz BUCHHOLZ zostaje odwołany z urzędu wikariusza parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starogardzie Gdańskim i mianowany wikariuszem parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Chmielnie.

 

Ks. mgr Sławomir CHABIOR zostaje odwołany z urzędu wikariusza parafii pw. św. Ottona w Kostkowie i mianowany wikariuszem parafii pw. św. Judy Tadeusza w Człuchowie. 

 

Ks. mgr Mateusz CHMIELEWSKI zostaje odwołany z urzędu wikariusza parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Sierakowicach i mianowany wikariuszem parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starogardzie Gdańskim.

 

Ks. mgr Wojciech CZAJKOWSKI zostaje odwołany z urzędu proboszcza parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Brzeźnie Lęborskim i mianowany wikariuszem parafii pw.  Wniebowzięcia NMP w Kartuzach.

 

Ks. lic. Szymon DORAWA zostaje odwołany z urzędu wikariusza parafii pw. św. Michała Archanioła w Kiełpinie i mianowany wikariuszem parafii pw. NMP Królowej Polski w Lęborku.

 

Ks. dr Michał GLAZA po powrocie ze studiów specjalistycznych zostaje mianowany wikariuszem parafii pw. Wszystkich Świętych w Skórczu.

 

Ks. mgr Ariel JANUSZEWSKI zostaje odwołany z urzędu wikariusza parafii pw. św. Marii Magdaleny w Czersku i mianowany wikariuszem parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Przodkowie.

 

Ks. mgr Dariusz JERECZEK zostaje odwołany z obowiązków pomocy duszpasterskiej w parafii pw. św. Marcina w Starej Kiszewie i mianowany wikariuszem tejże parafii. 

 

Ks. dr Ryszard JĘDRZEJAK zostaje odwołany z urzędu proboszcza parafii pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Szczodrowie i mianowany wikariuszem parafii pw. NMP Matki Kościoła w Tczewie.

 

Ks. lic. Wojciech JOHN zostaje odwołany z urzędu wikariusza parafii pw. św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim i mianowany wikariuszem parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kamieniu Krajeńskim.

 

Ks. mgr Damian KAJFASZ zostaje odwołany z urzędu wikariusza parafii pw. św. Marii Magdaleny w Czersku i mianowany wikariuszem parafii pw. MB Królowej Polski w Choczewie.

 

Ks. lic. Jacek KARWASZ zostaje odwołany z urzędu wikariusza parafii pw. NMP Matki Kościoła w Tczewie i mianowany wikariuszem parafii pw. św. Anny w Przechlewie.

 

Ks. mgr Robert KIERBIC powraca z pracy duszpasterskiej w Polskiej Misji Katolickiej w Hamburgu i zostaje mianowany wikariuszem parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i św. Jana Chrzciciela w Bytowie.

 

Ks. lic. Damian KLAJST zostaje odwołany z urzędu wikariusza parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Chmielnie i mianowany wikariuszem parafii pw. św. Marii Magdaleny w Czersku.

 

Ks. lic. Tomasz KRAJNA zostaje odwołany z obowiązków pomocy duszpasterskiej w parafii pw. św. Marcina w Sierakowicach i mianowany wikariuszem tejże parafii. 

 

Ks. mgr Arkadiusz KUJAWA zostaje odwołany z obowiązków pomocy duszpasterskiej w parafii pw. św. Józefa w Świeciu i mianowany wikariuszem tejże parafii. 

 

Ks. mgr Rafał KULWIKOWSKI zostaje odwołany z urzędu wikariusza parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Nowej Wsi Lęborskiej i mianowany wikariuszem parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Chojnicach. 

 

Ks. dr Arkadiusz LIBERSKI zostaje odwołany z obowiązków pomocy duszpasterskiej w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Starogardzie Gdańskim i mianowany wikariuszem tejże parafii. 

 

Ks. mgr Michał MATUSIK zostaje odwołany z urzędu wikariusza parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lęborku i mianowany wikariuszem parafii pw. św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim.

 

Ks. mgr Kazimierz MAZUROWSKI zostaje odwołany z urzędu proboszcza parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Stowięcinie i mianowany wikariuszem parafii pw.  Chrystusa Króla w Kołczygłowach.

 

Ks. mgr Grzegorz MIOTK zostaje odwołany z urzędu wikariusza parafii pw. św. NMP Matki Kościoła w Tczewie i mianowany wikariuszem parafii katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Pelplinie. 

 

Ks. mgr Marcin MIOTK zostaje odwołany z urzędu wikariusza parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Skarszewach i mianowany wikariuszem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Nowej Cerkwii.

 

Ks. mgr Paweł ORŁOWSKI zostaje odwołany z urzędu wikariusza parafii pw. Wszystkich Świętych w Brusach i mianowany wikariuszem parafii pw. św. Michała Archanioła w Zblewie.

 

Ks. mgr Sławomir OSSOWICKI zostaje odwołany z obowiązków pomocy duszpasterskiej w parafii pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Wałdowie i mianowany wikariuszem tejże parafii. 

 

Ks. mgr Łukasz PALUSZEWSKI zostaje odwołany z urzędu wikariusza parafii pw. Chrystusa Miłosiernego w Chojnicach i mianowany wikariuszem parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Starogardzie Gdańskim. 

 

Ks. mgr Piotr PAZDA zostaje odwołany z urzędu wikariusza parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kamieniu Krajeńskim i mianowany wikariuszem parafii pw. św. Józefa w Tczewie.

 

Ks. mgr Waldemar PRONDZINSKI zostaje odwołany z urzędu wikariusza parafii pw. św. Michała Archanioła w Lipuszu i mianowany wikariuszem parafii pw. św. Kazimierza w Kartuzach.

 

Ks. mgr Marek REKOWSKI zostaje odwołany z urzędu wikariusza parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Przodkowie i mianowany wikariuszem parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i św. Jana Chrzciciela w Bytowie.

 

Ks. mgr Dominik ROCZNIAK zostaje odwołany z urzędu wikariusza parafii pw. Bożego Ciała w Tucholi i mianowany wikariuszem parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Pogódkach. 

 

Ks. lic. Dawid ROŻEK zostaje odwołany z urzędu wikariusza parafii pw. MB Królowej Polski w Choczewie i mianowany wikariuszem parafii pw. św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim.

 

Ks. dr Andrzej RUTKOWSKI zostaje odwołany z obowiązków pomocy duszpasterskiej w parafii pw. św. Wojciecha w Starogardzie Gdańskim i mianowany wikariuszem tejże parafii. 

 

Ks. mgr Adam RYŃSKI zostaje odwołany z urzędu wikariusza parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i św. Jana Chrzciciela w Bytowie i mianowany wikariuszem parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Skarszewach 

 

Ks. lic Kamil SOBIECH zostaje odwołany z urzędu wikariusza parafii pw.  św. Marcina w Starej Kiszewie i mianowany wikariuszem parafii pw. NMP Matki Kościoła w Tczewie.

 

Ks. mgr Maciej SZCZODROWSKI zostaje odwołany z urzędu wikariusza parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Dziemianach i mianowany wikariuszem parafii pw. Bożego Ciała w Tucholi.

 

Ks. lic. Marcin SZOPIŃSKI zostaje odwołany z urzędu wikariusza parafii pw. św. Kazimierza w Kartuzach i mianowany wikariuszem parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Dziemianach.

 

Ks. mgr Marcin WAWRZYNKOWSKI zostaje odwołany z urzędu wikariusza parafii pw. św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim i mianowany wikariuszem parafii katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Pelplinie. 

 

Ks. mgr Mariusz WERNER zostaje odwołany z urzędu wikariusza parafii pw. św. Józefa w Tczewie i mianowany wikariuszem parafii pw. św. Marcina w Starej Kiszewie.

 

Ks. mgr Andrzej WĘSIERSKI zostaje odwołany z urzędu wikariusza parafii pw. św. Józefa w Tczewie i mianowany wikariuszem parafii  pw. Wszystkich Świętych w Brusach. 

 

Ks. lic. Piotr WIETRZYKOWSKI zostaje odwołany z urzędu wikariusza parafii pw. św. Michała Archanioła w Zblewie i mianowany wikariuszem parafii pw. Chrystusa Miłosiernego w Chojnicach.

 

Ks. mgr Kazimierz WYSOCKI zostaje odwołany z urzędu wikariusza parafii pw. św. Anny w Przechlewie i mianowany wikariuszem parafii pw. Najświętszego Serca pana Jezusa w Lęborku.

 

Ks. lic. Maciej ZABROCKI zostaje odwołany z urzędu wikariusza parafii katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Pelplinie i mianowany wikariuszem parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Nowej Wsi Lęborskiej. 

 

Ks. lic. Rafał ZACHMIELEWSKI zostaje odwołany z urzędu wikariusza parafii pw. św. Michała Archanioła w Skarszewach i skierowany do pracy duszpasterskiej w Polskiej Misji Katolickiej w Hamburgu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNE  ZMIANY:

 

Ks. mgr Krzysztof DALECKI zostaje odwołany z obowiązków pomocy duszpasterskiej w parafii pw. Wszystkich Świętych w Skórczu i skierowany na studia specjalistyczne z zakresu historii Kościoła na Katolickim Uniwersytecie JPII w Lublinie. 

Ks. mgr Grzegorz FORMELA zostaje odwołany z urzędu wikariusza parafii pw. św. Judy Tadeusza w Człuchowie i skierowany na studia specjalistyczne z teologii duchowości na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie.

 

Ks. Janusz GRZYBEK zostaje odwołany z urzędu proboszcza parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Pogódkach.

 

Ks. lic. Dariusz KOWALCZYK zostaje odwołany z urzędu dyrektora Zespołu Szkół Katolickich w Lęborku.

 

Ks. lic. Daniel LESZCZYŃSKI zostaje mianowany dyrektorem Zespołu Szkół Katolickich w Lęborku.

 

Ks. mgr Piotr LIPKOWSKI  zostaje odwołany z urzędu wikariusza parafii katedralnej w Pelplinie i mianowany wicedyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Pelplinie. 

 

Ks. dr Wiesław SZUCA zostaje odwołany z urzędu prefekta Collegium Marianum, Liceum Katolickiego im. Jana Pawła II w Pelplinie i mianowany dyrektorem ww. szkoły.

 

Ks. mgr Ryszard THIEDE zostaje odwołany z urzędu administratora parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Cewicach.

 

 

Dekrety zostały wręczone 23 i 24 czerwca 2018 r.; zmiany personalne obowiązują od dnia 20 sierpnia 2018 r., chyba że w dekrecie  zaznaczono inaczej. 

 

Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Oficjalna witryna Diecezji Pelplińskiej 2015 - 2017 | Projekt i realizacja: Seweryn Sildatk