"Efektywność energetyczna obszaru „Pomnik Historii w Pelplinie”: etap 2”  realizowany w ramach Poddziałania 10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020 (nr projektu RPPM.10.02.01–22-0029/16)

                                                                                                       

     Gdynia, dnia 08.02.2017r. 

 

 „Efektywność energetyczna obszaru „Pomnik Historii w Pelplinie”: etap I”realizowany w ramach Poddziałania 10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020 (konkurs nr RPPM.10.02.01–IZ.00-22–002/16)


  

Dnia 20.07.2016 roku w Gdańsku została zawarta Umowa o dofinansowanie

Projektu: ”Efektywność energetyczna Obszaru

 „Pomnik Historii w Pelplinie” : etap 1”

w ramach działania 10.02 Efektywność energetyczna, oś priorytetowa 10. Energia

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego

na lata 2014-2020

 

 

 

Pelplin, dnia 10.01.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

„MIR informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach przy realizacji projektów finansowanych z perspektywy 2014-2020.

Dnia 09.09.2016 roku w Pelplinie została zawarta Umowa o dofinansowanie Projektu: „Bazylika Katedralna w Pelplinie – renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej” w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Oficjalna witryna Diecezji Pelplińskiej 2015 - 2020 | Projekt i realizacja: Seweryn Sildatk