Diecezja Pelplińska zawarła z Województwem Pomorskim umowę o dofinansowanie projektu „Efektywność energetyczna Obszaru 'Pomnik Historii w Pelplinie': etap 1”.

 W Diecezji Pelplińskiej realizowane są projekty unijne wspierające edukację.

Dnia 09.09.2016 roku w Pelplinie została zawarta Umowa o dofinansowanie Projektu: „Bazylika Katedralna w Pelplinie – renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej” w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

W związku z przygotowywanym wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury - modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie” kierujemy zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia badania rynku oraz sporządzenia analizy popytu w celu oceny prognozowanego wzrostu popytu na usługi edukacyjne, kulturalne, wystawiennicze i turystyczne będące wynikiem realizacji ww. projektu.

W związku z przygotowywanym wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Barokowy zespół parkowy w Pelplinie – udostępnienie poprzez zagospodarowanie terenu oraz nadanie nowej funkcji wystawienniczo-kulturalnej” kierujemy zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia badania rynku oraz sporządzenia analizy popytu w celu oceny prognozowanego wzrostu popytu na usługi edukacyjno-kulturalne będące wynikiem realizacji ww. projektu.
Treść zapytania ofertowego oraz formularz oferty znajdują się w załączniku.

Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Oficjalna witryna Diecezji Pelplińskiej 2015 - 2020 | Projekt i realizacja: Seweryn Sildatk