Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Formularz synodalny

Formularz synodalny


Zapraszamy Cię do włączenia w etap słuchania i rozeznawania na etapie diecezjalnym – podejmij wspólną modlitwę i spotkaj się na wspólnym słuchaniu Ducha Świętego w swojej wspólnocie parafialnej lub zrzeszeniu (wspólnocie/ruchu/stowarzyszeniu) do którego należysz. Jeśli nie masz takiej możliwości, a chcesz włączyć się w proces synodalny poproś Ducha Świętego o światło dla Ciebie i przekaż owoce swojego rozeznawania wypełniając poniższy formularz. Włączając się w prace Synodu jesteś objęty modlitwą trwającą w diecezji w tej intencji.

Modlitwa

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty, zgromadzeni w Imię Twoje.
Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz; zamieszkaj w naszych sercach,
naucz nas drogi, którą mamy iść i jak mamy nią podążać.
Jesteśmy słabi i grzeszni; nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.
Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę,
albo stronniczość wpływała na nasze działania.
Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność,
abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego,
i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy i tego, co jest słuszne.
O to wszystko prosimy Ciebie, który działasz w każdym miejscu i czasie,
w komunii Ojca i Syna, na wieki wieków.
Amen.

Przekaż owoce swojego synodalnego rozeznawania wypełniając poniższy formularz

  PYTANIA DOTYCZĄCE WSPÓLNOTY KOŚCIOŁA


  10. W jaki sposób z miłością należy głosić prawdę o Jezusie Chrystusie osobom:


  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora podanych przeze mnie danych osobowych oraz treści będących odpowiedzią na poszczególne pytania. 

  Klauzula informacyjna. Zgodnie z art. 8 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim informuję, że:

  1. Administratorem danych jest Diecezja Pelplińska z siedzibą przy ul. Biskupa Dominika 11, 83-130 Pelplin.
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: notariuszkurii@diecezja-pelplin.pl.
  3. Celem przetwarzania danych jest realizacja etapu diecezjalnego Synodu o synodalności.
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, która chociaż jest dobrowolna, to jednak konieczna do uwzględnienia wypowiedzi w ramach procesu synodalnego.
  5. Dane będą przetwarzane do zakończenia Synodu o synodalności w 2023 roku.  
  6. Dane nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Kościelny Inspektor Ochrony Danych.
  8. Ma Pan/Pani prawo dostępu do danych, ich sprostowania, a także usunięcia i ograniczenia przetwarzania jednak w przypadkach przewidzianych prawem.
  9. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  10. Dane Pana/Pani dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

  Do pobrania