Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Kalendarz liturgiczny

sobota, 08 kwietnia 2023

  • WIELKA SOBOTA. Liturgia Godzin. Albo:
  • WIGILIA PASCHALNA W WIELKĄ NOC.*

* Chwała, prefacja wielkanocna I. 

Liturgia słowa:

: I/ Rdz 1, 1 – 2, 2 lub Rdz 1, 1. 26-31a; Ps 104 (103), 1-2a. 5-6. 10 i 12. 13-14b. 24 i 35c (R.: por. 30) lub Ps 33 (32), 4-5. 6-7. 12-13. 20 i 22 (R.: por. 5b); II/ Rdz 22, 1-18 lub Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18; Ps 16 (15), 5 i 8. 9-10. 11 (R.: por. 1b); III/ Wj 14, 15 – 15, 1a; Ps Wj 15, 1b. 2c. 3-4. 17-18 (R.: por. 1bc); IV/ Iz 54, 4a. 5-14; Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6. 11 i 12a i 13b (R.: 2a); V/ Iz 55, 1-11; Ps Iz 12, 2. 3 i 4bcd. 5-6 (R.: por. 3); VI/ Ba 3, 9-15. 32 – 4, 4; Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. J 6, 68c); VII/ Ez 36, 16-17a. 18-28; Ps 42 (41), 2-3. 5; Ps 43, 3. 4 (R.: por. Ps 42 (41), 3ab) lub przy chrzcie Ps 51 (50), 12-13. 14-15. 18-19 (R.: por. 12a); Rz 6, 3-11; Ps 118 (117), 1b-2. 16-17. 22-23; Łk 24, 1-12. Można ograniczyć liczbę czytań ze Starego Testamentu i psalmów aż do trzech lub ze względów duszpasterskich do dwóch. Zawsze należy odczytać Wj 14, 15 – 15, 1. W tym roku, tak aby po trzech czytaniach narracyjnych nastąpiło jedno czytanie dydaktyczne, proponuje się cztery czytania ze Starego Testamentu – I dłuższe, II krótsze, III i V.

Ogłoszenia/Informacje:

Dziś nie ma obowiązku wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i postu ilościowego, tzw. ścisłego. Zaleca się je jednak jako przygotowanie do świątecznego posiłku z pobłogosławionych pokarmów.

Komunii świętej można udzielić tylko jako wiatyku.

Dzisiaj i jutro przez cały dzień błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny (OB II nr 335 lub 1347). Należy uszanować zarazem prawdę, że Wielka Sobota to dzień milczenia Kościoła.

Przed rozpoczęciem Wigilii Paschalnej należy zakończyć Adorację przy Grobie Pańskim.

Wigilię Wielkanocną można sprawować również w kościołach i kaplicach, w których nie odprawiono Mszy Wieczerzy i liturgii Męki Pańskiej, a można ją opuścić tam, gdzie obrzędy te się odbyły.

Obrzędów wigilijnych nie można rozpoczynać przed zmierzchem dnia, w żadnym wypadku przed zachodem słońca. Odprawia się je w późniejszych godzinach wieczornych, tak aby około północy rozpocząć Mszę. Nie można odprawić samej Mszy wigilijnej bez obrzędów Wigilii Wielkanocnej.

Jest to Msza najbardziej uroczysta w całym roku kościelnym i ona jest Rezurekcją, a nie jedynie procesja!

Jeżeli udziela się chrztu, ma on nieco inny porządek niż zwykle – zob. nr 28 Wprowadzenia teologicznego i pastoralnego do obrzędów chrztu dzieci.

Śpiew po błogosławieństwie wody chrzcielnej, zob. Rytuał Diecezjalny s. 10.

Zależnie od tradycji i miejscowych warunków procesję rezurekcyjną można odprawić po Wigilii Paschalnej albo rano przed pierwszą Mszą. Procesja rezurekcyjna, nawet jeśli jest sprawowana w poranek wielkanocny, dopełnia niejako Wigilię Paschalną.

Za odnowienie podczas Wigilii Paschalnej, według ustalonej formuły, przyrzeczeń chrzcielnych można uzyskać odpust zupełny (Nadanie nr 28 w Wykazie odpustów z 25 V 2006).

Wspominamy:

✟ Matausz Paweł, Wierzchucin 1991

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.