Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Kalendarz liturgiczny

niedziela, 29 maja 2022

  • NIEDZIELA. WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, uroczystość.

Teksty uroczystości w księgach liturgicznych znajdują się bezpośrednio po środzie VI tygodnia wielkanocnego. Opuszcza się VII Niedzielę Wielkanocy.

Chwała, Wierzę, prefacja własna.

Liturgia słowa:

Liturgia słowa według nowego Lekcjonarza mszalnego z roku C: Dz 1, 1-11; Ps 47 (46), 2-3. 6-7. 8-9 (R.: por. 6); Hbr 9, 24-28; 10, 19-23; Mt 28, 19a. 20b; Łk 24, 46-53.

Ogłoszenia/Informacje:

Z uwagi na niedzielę przed procesją wielkanocną następuje błogosławieństwo wody i pokropienie zgromadzonych.

Kolekta budowlano-remontowa.

Nie sprawuje się Mszy z tekstów pogrzebowych.

W sanktuarium na Kalwarii w Wielu z udziałem pielgrzymów: WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE.

Wspominamy:

✟ Szczygieł Bogusław, Strzepcz 2010