Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Kalendarz liturgiczny

piątek, 29 lipca 2022

  • Piątek. Świętych Marty, Marii i Łazarza, wspomnienie (po rozszerzeniu w 2021 r.).

W odpowiednich miejscach dotychczasowych tekstów należy stosować słowa: Święci Marta, Maria i Łazarz.

Liturgia słowa:

Liturgia słowa ze wspomnienia 29 lipca: 1 J 4, 7-16; Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 (R.: por. 2a albo por. 9a); J 8, 12; J 11, 19-27 lub Łk 10, 38-42.

Wspominamy:

✟ Stopa Krzysztof, Garczegorze 2006