Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Kalendarz liturgiczny

niedziela, 02 kwietnia 2023

  • NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ.

Wierzę, prefacja własna.

Liturgia słowa:

Ewangelia zawsze przy błogosławieństwie palm: Mt 21, 1-11. Liturgia słowa Mszy świętej: Iz 50, 4-7; Ps 22 (21), 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 (R.: 2a); Flp 2, 6-11; Por. Flp 2, 8-9; Mt 26, 14 – 27, 66 lub Mt 27, 11-54.

Ogłoszenia/Informacje:

Wejście uroczyste i błogosławieństwo palm. Pokropienie palm odbywa się w milczeniu. Po pokropieniu palm zawsze następuje proklamacja Ewangelii. Odpowiedni śpiew odbywa się dopiero po odczytaniu Ewangelii. Na jednej z Mszy błogosławieństwo i procesja z palmami.

Nie ma niedzielnego pokropienia.

Lektorów podczas proklamacji Ewangelii Męki Pańskiej należy skupić wokół ambony, a nie rozpraszać po całym prezbiterium. Wymaga tego symbolika wnętrza kościoła oraz prawda, że Ewangelia Męki Pańskiej pozostaje częścią Liturgii słowa. Bezpośrednio od ambony prezbiter (diakon) odczytuje partię słów Chrystusa.

Obrzędy Wielkiego Tygodnia: błogosławieństwo palm i procesję, przeniesienie Najświętszego Sakramentu po Mszy Wieczerzy Pańskiej, liturgię Męki Pańskiej oraz Wigilię Paschalną można sprawować we wszystkich kościołach i kaplicach, pod warunkiem godnego wykonania obrzędów ze śpiewem oraz z udziałem odpowiedniej liczby wiernych, posługujących i ministrantów. Duszpasterz kilku parafii może sprawować obrzędy w każdej z nich. Jednak wierni bardzo małych wspólnot parafialnych i społeczności powinni gromadzić się na liturgii w kościele głównym.

Wyjaśnić, że w W. Sobotę post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych nie obowiązują, lecz zaleca się je jako przygotowanie do świątecznego posiłku z pobłogosławionych pokarmów.

W zapowiadaniu Wigilii Paschalnej nie można przedstawić jej jako ostatniego momentu W. Soboty. Należy mówić, że Wigilia Paschalna odbywa się w noc Paschy, i to jako jeden akt kultu. Nie są to ceremonie ani obrzędy wielkosobotnie! Wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej odbywają się w nocy: nie można ich rozpocząć, zanim nie zapadnie noc, a zakończyć je należy przed świtem niedzieli. Zasada ta musi być interpretowana ściśle. Przeciwne jej nadużycia oraz tu i ówdzie praktykowane zwyczaje sprawowania Wigilii Paschalnej o godzinie, o której się zwykło odprawiać Mszę niedzielną w sobotę wieczorem, zasługują na odrzucenie. Przytaczane przez niektórych powody wcześniejszego sprawowania Wigilii Paschalnej, jak np. publiczne niebezpieczeństwo, nie są wysuwane w przypadku nocy Narodzenia Pańskiego lub innego rodzaju zgromadzeń (List okólny o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych z 18 I 1988). W polskich warunkach godz. 19 jest porą zbyt wczesną. Wobec późniejszej Wigilii Paschalnej poranną procesję rezurekcyjną można odprawić ok. godz. 7 czy nawet 8.

W wypowiedziach należy przywrócić słowo „Rezurekcja”. Zawsze oznacza ono Wigilię Paschalną w nocy wraz z procesją rezurekcyjną lub bez tejże procesji.

Zachęcić wiernych do przyniesienia świec na obrzędy Wigilii Paschalnej.

Kolekta diecezjalna.

Rocznica świętej śmierci o godz. 21.37 świętego JANA PAWŁA II (2005).

Rocznica sakry biskupa pelplińskiego RYSZARDA KASYNY (2005), którego Bóg niech zachowa w najdłuższe lata!

Nie sprawuje się Mszy z tekstów pogrzebowych.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.