Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Kalendarz liturgiczny

sobota, 27 maja 2023

  • Sobota. Dzień powszedni. Albo:
  • Św. Augustyna z Canterbury, biskupa. Albo:
  • Św. Pawła VI, papieża*

* LG z dodatku do tomu II (Pallottinum 2021).

* MSZA z dodatku (Pallottinum 2021).

Liturgia słowa:

Dz 28, 16-20. 30-31; Ps 11 (10), 4. 5 i 7 (R.: por. 7b); Por. J 16, 7. 13; J 21, 20-25.

Ogłoszenia/Informacje:

Złoty Jubileusz święceń Prezbiterów Rocznika 1973.

Wieczorem – wg uznania:
WIGILIA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO (Czer.).

Chwała, Wierzę, prefacja własna.

Liturgia słowa z wigilii – do wyboru według uznania: I/ Rdz 11, 1-9; Ps 33 (32), 10-11. 12-13. 14-15(R.: por. 12); II/ Wj 19, 3-8a. 16-20b; Ps Dn 3, 52.53-54. 55-56 (R.: por. 52b) lub Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. J 6, 86c); III/ Ez 37, 1-14; Ps 107 (106), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 1); IV/ Jl 3, 1-5; Ps 104 (103), 1-2a. 24 i 35c. 27-28. 29b-30 (R.: por. 30); Rz 8, 22-27; J 7, 37-39.

Msza wigilijna jest Mszą wieczorną, ale nie nocną. Można z nią połączyć odnowienie sakramentu bierzmowania w formie liturgicznej celebracji.

Teksty na wigilię z dłuższą Liturgią słowa, zob. Kurenda 23/2019 – Załącznik nr 4 albo z dodatku (Pallottinum 2021).

Wspominamy:

✟ Thyron Erwin, Swornegace 1988