Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Kalendarz liturgiczny

niedziela, 28 maja 2023

  • VIII NIEDZIELA WIELKANOCY. ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, uroczystość w dzień.

Chwała, Sekwencja, Wierzę, prefacja własna. Na zakończenie: Idźcie... alleluja, alleluja.

Liturgia słowa:

Dz 2, 1-11; Ps 104 (103), 1ab i 24ac. 29b-30. 31 i 34 (R.: por. 30); 1 Kor 12, 3b-7. 12-13; J 20, 19-23.

Ogłoszenia/Informacje:

Ostatnia procesja wielkanocna w tym roku.

Dzisiaj można uzyskać odpust zupełny za uroczysty, w kościele lub kaplicy, śpiew lub modlitwę słowami hymnu O Stworzycielu, Duchu, przyjdź... (Nadanie nr 26 w Wykazie odpustów z 25 V 2006).

Misyjny Dzień Chorych.

Nie sprawuje się Mszy z tekstów pogrzebowych.

Usunięcie z pobliża ołtarza figurki Zmartwychwstałego, zdjęcie z krzyża czerwonej stuły oraz przeniesienie paschału do chrzcielnicy może się odbyć w sposób uroczysty z udziałem wiernych.