Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Kalendarz liturgiczny

poniedziałek, 29 maja 2023

  • Poniedziałek. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, MATKI KOŚCIOŁA, święto.

Teksty dla święta w księgach liturgicznych znajdują się na końcu maja.

Chwała, prefacja własna, zob. także Zbiór Mszy s. 121, 124, 300, 302.

LG wspólna o NMP z wyjątkiem części własnych. W Jutrzni – psalmodia z niedzieli I tygodnia. W Modlitwie w ciągu dnia – psalmy i antyfony bieżącego dnia psałterza.

LG zob. także Kurenda 22/2021 – Załącznik nr 1 i 2.

Liturgia słowa:

Liturgia słowa ze święta w tomie na końcu maja: Rdz 3, 9-15. 20 lub Dz 1, 12-14; Ps 87 (86), 1b-3. 5-7 (R.: por. 3); J 19, 25-34.

Ogłoszenia/Informacje:

Nie sprawuje się Mszy z tekstów w I rocznicę śmierci.

W Płochocinie koło Nowego nad Wisłą na szlaku maryjnych sanktuariów diecezji – Patronki diecezjalnego sanktuarium.

Wspominamy:

✟ Szczygieł Bogusław, Strzepcz 2010