Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Kalendarz liturgiczny

wtorek, 30 maja 2023

  • Wtorek. Dzień powszedni VIII tygodnia zwykłego.. Albo:
  • Św. Jana Sarkandra, prezbitera i męczennika* Albo:
  • Św. Zdzisławy**.

* W tekstach liturgicznych słowa błogosławiony Jan należy zamienić na święty Jan. Został kanonizowany przez Jana Pawła II w Czechach w roku 1995.

** LG z dodatku do tomu III.
** MSZA z dodatku (Pallottinum 2008).

Liturgia słowa:

Liturgia słowa z wtorku VIII tygodnia zwykłego – tom III: Syr 35, 1-12; Ps 50 (49), 5-6. 7-8. 14 i 23 (R.: por. 23b); Por. Mt 11, 25; Mk 10, 28-31.

Ogłoszenia/Informacje:

W niektórych kościołach, zwłaszcza w duszpasterstwie służby zdrowia, pochodzącej z Nowego Wiecu w parafii Szczodrowo: BŁ. MARTY WIECKIEJ, DZIEWICY (Biały).

Wspominamy:

✟ Poćwiardowski Zygmunt, Wygoda 1977

✟ Lemańczyk Józef, Nowa Cerkiew 1984

✟ Jank Franciszek, Pelplin 1990

✟ Nejranowski Ferdynand, Białogarda 2020