Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Kapłani

bp Arkadiusz OKROJ

doktor teologii

 • BISKUP POMOCNICZY DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ

Dane biograficzne

Aktualny urząd

 • BISKUP POMOCNICZY od 2019 r.

 • Kuria Diecezjalna Pelplińska

  Wikariusz generalny od 2019 r.

Dane kontaktowe

Dodatkowo pełnione funkcje

 • Odpowiedzialny za Ordo Virginum w Podkomisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego
 • Członek Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Instytutów Życia Apostolskiego
 • Członek Kolegium Konsultorów Diecezji Pelplińskiej
 • Członek Rady Kapłańskiej
 • Członek Rady Konsultacyjnej Biskupa Diecezjalnego
 • Moderator ds. Formacji Stałej Prezbiterów Diecezji Pelplińskiej
 • Członek Zespołu ds. Prewencji Ochrony Dzieci i Młodzieży
 • Członek Rady Duszpasterskiej Diecezji Pelplińskiej
 • Referent ds. formacji stanu dziewic w Diecezji Pelplińśkiej
 • Wykładowca teologii duchowości w WSD w Pelplinie
 • Przewodniczący Komisji Egzaminu Proboszczowskiego