Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Kapłani

ks. Arkadiusz Drzycimski

doktor nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej

Dane biograficzne

Aktualny urząd

  • Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie

    Prefekt studiów od 2016 r.

Dane kontaktowe

Dodatkowo pełnione funkcje

  • Członek Rady Kapłańskiej
  • Członek zespołu ds. prewencji ochrony dzieci i młodzieży
  • Wykładowca teologii pastoralnej fundamentalnej i szczegółowej, bioetyki, seminarium naukowego w WSD w Pelplinie
  • Diecezjalny koordynator Pomocy Kościołowi w Potrzebie
  • Członek Rady Duszpasterskiej Diecezji Pelplińskiej
  • Członek Diecezjalnego Zespołu Dobry Początek