Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Parafie

Parafia pw.

Świętego Wojciecha

Kartuzy

Dekanat: Kartuski

Adres parafii: ul. Wybickiego 35, 83-300 Kartuzy,
woj. pomorskie, powiat kartuski, gmina Kartuzy

Dane teleadresowe:

Liczba wiernych: 4.916

Księża pracujący w parafii

Porządek nabożeństw

Porządek nabożeństw

Niedziele i święta:

07:00, 09:00, 10:30, 12:00, 17:00

Święta "zniesione":

07:00, 10:00, 16:00, 18:00

Dzień powszedni:

07:00, 17:00, 18:00

Kościoły filialne i kaplice

Brak kościołów filialnych i kaplic

Odpust:

Św. Wojciechaipsa die

Historia parafii:

Parafia powstała 1 grudnia 1996 r. Od 1 maja 1997 r. rozpoczęto budowę kościoła na bazie kaplicy, którą dla parafii zakupił i przekazał ks. prał. Henryk Ormiński. 1 października 2016 r. poświęcenia kościoła dokonał biskup pelpliński Ryszard Kasyna.

Przynależność miejscowości i ulic do parafii:

Bukowa, Dębowa, Jarzębinowa, Jesionowa, Klonowa, Leśna, Lipowa, Piłsudskiego, Polna, os. Sędzickiego (numery parzyste), Wybickiego, Zamkowa

ul. Wybickiego 35, 83-300 Kartuzy, woj. pomorskie, powiat kartuski, gmina Kartuzy