KCK. Wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego utworzenie strony internetowej projektu wraz z produkcją filmu promocyjno-informacyjnego.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na utworzenie strony internetowej projektu pn. „Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury – modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie” wraz z produkcją filmu promocyjno-informacyjnego dotyczącego działań zaplanowanych w ramach projektu, do realizacji zamówienia wybrano: ILLEGALBREAKS Dawid Należyty, ul. Międzygwiezdna 3b, 80-299 Gdańsk, oferującego cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości: 59 040,00 złotych brutto.

Oficjalna witryna Diecezji Pelplińskiej 2015 - 2017 | Projekt i realizacja: Seweryn Sildatk