Zakończono postępowanie na dostawę sprzętu do samodzielnego zwiedzania - systemu audioprzewodników dla grup odwiedzających Bazylikę Katedralną w ramach projektu "Bazylika Katedralna w Pelplinie - renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej". 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na  dostawę sprzętu do samodzielnego zwiedzania - systemu audioprzewodników dla grup odwiedzających Bazylikę Katedralną w ramach projektu "Bazylika Katedralna w Pelplinie - renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej" wzięło udział trzech potencjalnych wykonawców.

W wyniku przeprowadzonej oceny jedna ze złożonych ofert została odrzucona z tytułu rażąco niskiej ceny. Spośród dwóch pozostałych wybrano ofertę firmy:

AUDIOTOUR.PL Michał Krynicki

Plac Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów

Oferta wpłynęła 26 maja i opiewa na kwotę 71 325,24 zł brutto.

 

 

Oficjalna witryna Diecezji Pelplińskiej 2015 - 2017 | Projekt i realizacja: Seweryn Sildatk