ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zadania:

Wykonanie 5 plakiet przedstawiających najważniejsze zabytki znajdujące się w Bazylice Katedralnej w ramach projektu „Bazylika Katedralna w Pelplinie – renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej”

KCK. Wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego utworzenie strony internetowej projektu wraz z produkcją filmu promocyjno-informacyjnego.

Zakończono postępowanie na wyłonienie wykonawcy na opracowanie, wykonanie i wdrożenie strony internetowej w czterech językach zawierającej zdjęcia i 12 krótkich filmów w ramach projektu "Bazylika Katedralna w Pelplinie - renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej".

Wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego utworzenie strony internetowej projektu wraz z produkcją filmu promocyjno-informacyjnego.

Zapytanie ofertowe na utworzenie strony internetowej projektu pn. „Barokowy zespół parkowy w Pelplinie - udostępnienie poprzez zagospodarowanie terenu oraz nadanie nowej funkcji wystawienniczo-kulturalnej” wraz z produkcją filmu promocyjno-informacyjnego dotyczącego działań zaplanowanych w ramach projektu.

Oficjalna witryna Diecezji Pelplińskiej 2015 - 2017 | Projekt i realizacja: Seweryn Sildatk