Zapytanie ofertowe na utworzenie strony internetowej projektu pn. „Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury – modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie” wraz z produkcją filmu promocyjno-informacyjnego dotyczącego działań zaplanowanych w ramach projektu.

 

Zapytanie ofertowe na opracowanie, wykonanie i wdrożenie strony internetowej w czterech językach zawierającej zdjęcia i 12 krótkich filmów w ramach projektu "Bazylika Katedralna w Pelplinie - renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej." 

Wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego publikacji artykułów prasowych wraz ze zdjęciami, w prasie o zasięgu krajowym oraz na stronie internetowej redakcji.

Wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego publikacji artykułów prasowych wraz ze zdjęciami, w prasie o zasięgu krajowym oraz na stronie internetowej redakcji.

Zapytanie ofertowe na publikację artykułów prasowych wraz ze zdjęciami, w prasie o zasięgu krajowym oraz na stronie internetowej redakcji, w ramach projektu pn. „Barokowy zespół parkowy w Pelplinie - udostępnienie poprzez zagospodarowanie terenu oraz nadanie nowej funkcji wystawienniczo-kulturalnej”.

Oficjalna witryna Diecezji Pelplińskiej 2015 - 2017 | Projekt i realizacja: Seweryn Sildatk