Publikacja artykułów prasowych promujących projekt w prasie o zasięgu krajowym (Polska) oraz w internecie w ramach projektu „Bazylika Katedralna w Pelplinie – renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej”

Zapytanie ofertowe - Publikacja artykułów prasowych wraz ze zdjęciem, w prasie o zasięgu regionalnym (Województwo Pomorskie) oraz na stronie internetowej redakcji, w ramach projektu pn. „Barokowy zespół parkowy w Pelplinie - udostępnienie poprzez zagospodarowanie terenu oraz nadanie nowej funkcji wystawienniczo-kulturalnej”.

Zapytanie ofertowe – usługa nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w ramach projektu " Efektywność energetyczna Obszaru " Pomnik Historii w Pelplinie" etap 1

Zapytanie ofertowe - Publikacja artykułów prasowych wraz ze zdjęciem, w prasie o zasięgu regionalnym (Województwo Pomorskie) oraz na stronie internetowej redakcji, w ramach projektu pn. „Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury – modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie”

Wyniki zapytania ofertowego dotyczącego opracowania merytorycznego materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. „Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury – modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie”

Oficjalna witryna Diecezji Pelplińskiej 2015 - 2017 | Projekt i realizacja: Seweryn Sildatk