Z przykrością informujemy, iż ze względu na braki formalne w ogłoszonym zapytaniu ofertowym na wyłonienie wykonawcy publikacji artykułów prasowych o zasięgu regionalnym (województwo pomorskie) postępowanie zostaje unieważnione. Powodem jest brak istotnych elementów zamówienia (tj. opis przedmiotu zamówienia czy termin składania ofert) w treści widniejącej na stronie zamawiającego.

 

Postępowanie zostanie ponowione. 

 

„Zapytanie ofertowe na publikację artykułów prasowych promujących projekt w prasie o zasięgu regionalnym (województwo pomorskie) w ramach projektu „Bazylika Katedralna w Pelplinie – renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej”

 

25.04.2019 rok

W dniu 25 kwietnia br. podpisano umowę z wykonawcą - Illegalbreaks Dawid Należyty, na wykonanie opracowania merytorycznego na potrzeby publikacji w ramach projektu "Bazylika Katedralna w Pelplinie - renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej". Umowa opiewa na kwotę 19.000,00 zł brutto. 

W/w wykonawcy jako jedyny złożył ofertę na niniejsze zamówienie. 

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonego postępowania na udzielenie zamówienia na realizację zadania:

Modernizacja i zagospodarowanie zabytkowego parku wraz z pracami remontowymi, przebudowy, adaptacji i modernizacji budynków na terenie w/w parku w ramach projektu pn. Barokowy zespół parkowy w Pelplinie – udostępnienie poprzez zagospodarowanie terenu oraz nadanie nowej funkcji wystawienniczo – kulturalnej.

 

Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonego postępowania na udzielenie zamówienia na realizację zadania:

Wykonanie prac remontowych, przebudowy, adaptacji i modernizacji budynków zaplecza organizacyjno – administracyjnego Kociewskiego Centrum Kultury oraz wykonanie określonych środków trwałych w ramach projektu pn. „Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury – modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie”

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Nr 2/POIiŚ/12/2018

Oficjalna witryna Diecezji Pelplińskiej 2015 - 2017 | Projekt i realizacja: Seweryn Sildatk