Wyniki zapytania ofertowego dotyczącego opracowania merytorycznego materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. „Barokowy zespół parkowy w Pelplinie - udostępnienie poprzez zagospodarowanie terenu oraz nadanie nowej funkcji wystawienniczo-kulturalnej”.

24.06.2019 rok.

W wyniku braku ofert niniejsze postępowanie zostanie ponownie przeprowadzone. 

 

Zapytanie ofertowe na publikację artykułów w prasie o zasięgu krajowym oraz w internecie w ramach projektu pn: "Bazylika Katedralna w Pelplinie - renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej".

Zapytanie ofertowe - Opracowanie merytoryczne materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. „Barokowy zespół parkowy w Pelplinie - udostępnienie poprzez zagospodarowanie terenu oraz nadanie nowej funkcji wystawienniczo-kulturalnej”

 27.06.2019

AKTUALIZACJA

Wyłoniono wykonawcę na pełnienie nadzoru autorskiego w ramach projektu :Efektywność energetyczna Obszaru "Pomnik Historii w Pelplinie": etap 2".

Firma APP ARCHITEKA Tomasz Karpowicz dostarczyła najkorzystniejszą ofertę opiewającą na 20 000,00 zł brutto.

 

Zapytanie ofertowe - Opracowanie merytoryczne materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. „Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury – modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie”

Oficjalna witryna Diecezji Pelplińskiej 2015 - 2017 | Projekt i realizacja: Seweryn Sildatk