Postępowanie na udzielenie zamówienia nr 1/POIiŚ/09/2018 z dnia 20 września 2018 r. zostało w dniu 21 grudnia 2018 r. unieważnione przez Zamawiającego.

 

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu: Wykonanie prac remontowych, przebudowy, adaptacji i modernizacji budynków zaplecza organizacyjno – administracyjnego Kociewskiego Centrum Kultury oraz wykonanie określonych środków trwałych w ramach projektu pn. „Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury – modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie”

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

 

Zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu: Modernizacja i zagospodarowanie zabytkowego parku wraz z pracami remontowymi, przebudowy, adaptacji i modernizacji budynków na terenie w/w parku w ramach projektu pn. Barokowy zespół parkowy w Pelplinie – udostępnienie poprzez zagospodarowanie terenu oraz nadanie nowej funkcji wystawienniczo – kulturalnej.

Oficjalna witryna Diecezji Pelplińskiej 2015 - 2017 | Projekt i realizacja: Seweryn Sildatk