30 maja 2018 r. Diecezja Pelplińska upubliczniła zapytanie ofertowe, którego przedmiotem było zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż trzech jednostronnych tablic informacyjnych wolnostojących w ramach projektu pn. „Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury – modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie".

W wyniku przeprowadzonego postępowania jako Wykonawcę zadania wybrano: ARS Reklamy Włodzimierz Wyrwa, Gdynia, ul. Spawaczy 2.

Oficjalna witryna Diecezji Pelplińskiej 2015 - 2017 | Projekt i realizacja: Seweryn Sildatk