Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Unia Europejska
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Ruchy

Wspólnota Burego Misia


Kapłan odpowiedzialny za Wspólnotę
ks. Czesław Marchewicz CR
FUNDACJA WSPÓLNOTY BUREGO MISIA
ul. Osadowa 7, Nowy Klincz
83-400 Kościerzyna
509 702 003
fundacja@buremisie.org.pl
www.buremisie.org.pl
HISTORIA

Założycielem wspólnoty jest ks. Czesław Marchewicz  CR. W 1984 r. zorganizował pierwszy Obóz Burego Misia  a w 1987 r. kupił małe gospodarstwo w Nowym Klinczu,  które dało początek Osadzie Burego Misia, a następnie  w 1989 r. Fundacji Burego Misia. 

CHARYZMAT

Działaniem osób należących do Wspólnoty Burego  Misia jest przyjaźń z osobą upośledzoną. Troska o przyjaciół przejawia się na różne sposoby: na płaszczyźnie  duchowej  (Wspólnota  Burego  Misia  jest  wspólnotą  ewangeliczną) a także w wymiarze materialnym. Osa- da  Burego  Misia  to  dom  zapewniający  schronienie  i opiekę tym Burym Misiom, które straciły bliskich.  Każdy w domu ma swoje obowiązki. Wraz z Burymi  Misiami mieszkają tu Bure Niedźwiedzie – przyjaciele  wolontariusze, którzy pragną otoczyć troską swego  niepełnosprawnego Przyjaciela, cieszyć się jego obecnością, ofiarować siebie. Dom jest także miejscem spotkań  wszystkich członków wspólnoty.

Fundacja  Burego  Misia  im.  Bogdana  Jańskiego  (W Służbie Ludziom Upośledzonym Umysłowo i Fizycznie) zdobywa środki, które pokrywają koszty związane  z realizacją koncepcji Wspólnoty Burego Misia. 

FORMACJA

Ciągła formacja roczna: codzienna obecność i praca  w Osadzie.

Formacja dodatkowa: spotkania Kapituły (tworzą ją  odpowiedzialni z poszczególnych ognisk Wspólnoty oraz Zarząd Fundacji) kursy szkoleniowe, rekolekcje.

JAK WŁĄCZYĆ SIĘ DO GRUPY

Do wspólnoty może wejść osoba, która chce być przyjacielem we Wspólnocie Burego Misia. Szczegóły – pod  wskazanym adresem.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.