Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Unia Europejska
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Wydarzenia

Konferencja "Pismo i Sztuka to jedyni świadkowie czasów"

Start: 17 września 2021 r.

Koniec: 19 września 2021 r.


Konferencja PISMO I SZTUKA TO JEDYNI ŚWIADKOWIE CZASÓW jest kontynuacją szeregu konferencji organizowanych w Pelplinie przez Towarzystwo Przyjaciół Zabytków Pelplina od roku 2001 poświęconych regionalnemu dziedzictwu kulturowemu, ze szczególnym uwzględnieniem wkładu w europejską kulturę i sztukę dawnego opactwa cysterskiego w Pelplinie – jedynego w Powiecie Tczewskim Pomnika Historii. Przeznaczona jest dla naukowców zajmujących się dziedzictwem cysterskim, dla kręgów przewodnickich, nauczycielskich, duchowieństwa; europejskich gości zagranicznych związanych z udziałem TPZP w strukturach Karty europejskich opactw i miejsc cysterskich oraz innych osób zainteresowanych historią, kulturą i sztuką, szczególnie rozwijającą się – piśmienniczą
i architektoniczną na Pomorzu.

Przedsięwzięcie składać się będzie z:

– uroczystego otwarcia w Bibliotece Diecezjalnej z udziałem JE Biskupa Diecezjalnego  ks. R. Kasyny, gości honorowych, przedstawicieli samorządów z terenu Powiatu Tczewskiego oraz Pomorza i in.

– 3. dni konferencyjnych (piśmiennictwo, architektura, sztuka i estetyka Zakonu Cystersów)

– zwiedzania przez uczestników konferencji wybranych obiektów opactwa pelplińskiego (jako ilustracja wykładów o architekturze i sztuce cysterskiej) ;

Miejsce realizacji zadania

Adres: Pelplin: dawne Opactwo Cysterskie, Biblioteka Diecezjalna

Grupa docelowa

Działania skierowane są do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych kulturą i sztuką Zakonu Cystersów (głównie na przykładzie opactwa cysterskiego w Pelplinie)

– grupa wykładowców, którzy będą przedstawiać tematykę w formie referatów w salach konferencyjnych oraz w obiektach klasztoru cysterskiego;

– zgłoszeni do udziału w konferencji nauczyciele, przewodnicy, przedstawiciele duchowieństwa i kultury Powiatu Tczewskiego oraz Pomorza uczestniczący w wykładach  i zwiedzaniu obiektów;

– zgłoszeni goście z Karty europejskich opactw i miejsc cysterskich (głównie Niemcy i Francja) biorący udział w wykładach, zwiedzaniu obiektów;

– zaproszeni przedstawiciele samorządów Powiatu Tczewskiego i Pomorza oraz inni goście honorowi uczestniczący w sesji otwierającej konferencję;

– aktywna grupa lokalnych wolontariuszy, członków Towarzystwa Przyjaciół Zabytków Pelplina i Stowarzyszenia Szlaki kulturowe, przewodników skupionych przy Diecezjalnym Centrum Informacji Turystycznej (w historycznych strojach oprowadzają gości po katedrze)

—————–

Imprezy towarzyszące konferencji PISMO I SZTUKA TO JEDYNI ŚWIADKOWIE CZASÓW:

Organizacja:

– koncert – w dawnym kościele cysterskim (dziś bazylika katedralna) obrazujący muzykę cystersów pomorskich na przestrzeni dziejów

– biesiada U opata Wernera – w dawnym letnim refektarzu cysterskim

promocja publikacji z wystąpieniami konferencyjnymi – publikacja stanowiąca nieocenione źródło do redagowania wszelkich materiałów popularnonaukowych i promocyjnych dla pielgrzymów i turystów odwiedzających Pelplin i Pomorski Szlak Cysterski

Jubileuszowy 20. Jarmark Cysterski w Pelplinie – odbywa się w Pelplinie nieprzerwanie od dwudziestu lat, zawsze w trzeci weekend września, na terenie dawnego opactwa cysterskiego w Pelplinie

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.