Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

BIskupi: Bp Arkadiusz Okroj

Jego Ekscelencja Najdostojniejszy

Ksiądz Biskup
dr Arkadiusz Okroj
Biskup Pomocniczy

Data urodzenia:27 maja 1967
Święcenia kapłańskie: 06 czerwca 1992
Święcenia biskupie: 02 marca 2019

Biskup Arkadiusz Okroj urodził się 27 maja 1967 roku w Kartuzach. Rodzicami są Pelagia i Grzegorz Okroj. Rodzinna parafia to Chmielno. Od czasu pierwszej Komunii św. Arkadiusz Okroj był ministrantem.

Święcenia kapłańskie przyjął w Pelplinie 6 czerwca 1992 roku. Był wikariuszem na dwóch placówkach: w parafii Matki Bożej Pocieszenia w Drzycimiu w latach 1992 – 1996 oraz w parafii św. Józefa w Wygodzie w latach 1996 – 1997.

Następnie odbył studia stacjonarne z zakresu teologii duchowości na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, uwieńczone doktoratem w 2002 roku.

Od roku 2000 do roku 2010 ks. dr Arkadiusz Okroj był ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie.

Od 1 lipca 2010 roku sprawował urząd proboszcza parafii pw. św. Michała Archanioła w Kiełpinie.

Ponadto od 1995 roku przez kilka lat był przewodnikiem grupy z rejonu Świecia w ramach Pieszej Pielgrzymki Diecezji Pelplińskiej na Jasną Górę.

Od 2002 roku kieruje formacją Stanu Dziewic w diecezji pelplińskiej.

Od 2002 roku przez kilka lat był diecezjalnym duszpasterzem rekolekcji ewangelizacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin.

Od 2006 roku działa w pracach Podkomisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego, od 2010 r. jest przewodniczącym tejże podkomisji.

Od 4 marca 2017 roku jest moderatorem formacji stałej prezbiterów diecezji pelplińskiej.

Jest wykładowcą teologii życia wewnętrznego w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie.

12 lutego 2019 roku papież Franciszek mianował ks. prałata doktora Arkadiusza Okroja biskupem pomocniczym diecezji pelplińskiej.

Herb wyraża słowa wezwania biskupiego Euntes Evange-lium praedicate – Idąc, głoście Ewangelię. Nad otwartą Księgą Pisma Świętego, która zawiera Ewangelię Jezusa Chrystusa, znajduje się lilia – symbol Maryi i zarazem czystości. Przepowiadanie Dobrej Nowiny i związana z tym nowa ewangelizacja staje się szczególnym wezwaniem pasterskiego posługiwania biskupa Arkadiusza Okroja. Dokonuje się to wzorem i pod opieką Maryi, Pierwszej Ewangelizatorki – Tej, która przyjęła SŁOWO i przyniosła je do człowieka oczekującego wybawienia. Otwarta księga Pisma Świętego przypomina nam równocześnie samą Drogę – Jezusa Chrystusa. Przemierzając ścieżki nauczania ewangelicznego, mamy moralną pewność, że dojdziemy do ostatecznego celu i sensu naszego życia, jakim jest świętość. Błękitne tło herbu jest elementem symboliki maryjnej i także obrazem Niebiańskiego Jeruzalem.

bp dr Arkadiusz OKROJ
+48 694 451 723
arokroj@gmail.com

REZYDENCJA
ul. Kanonicka 1
83-130 Pelplin

SEKRETARZ I KIEROWCA BISKUPA POMOCNICZEGO

diakon stały
mgr. lic. Zbigniew Machnikowski