Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Instytucje Diecezjalne: WSD w Pelplinie

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej

Adres:

Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin, woj. pomorskie, powiat tczewski, gmina Pelplin

Dane teleadresowe:

58 536 16 64
+48 508 830 077   
seminarium@diecezja-pelplin.pl
www.seminariumpelplin.pl
https://www.facebook.com/seminariumpelplin

DYREKTOR ADMINISTRACYJNY
ks. kanonik mgr Łukasz Pierowicz

KSIĘGOWOŚĆ
mgr Grażyna Jaworska

Wykładowcy Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie

 1. bp dr Ryszard KASYNA – prawo wyznaniowe
 2. bp dr Arkadiusz OKROJ – teologia duchowości
 3. ks. dr Sławomir Ałaszewski – teologia małżeństwa i rodziny, duszpasterstwo rodzin
 4. ks. prof. ucz. dr hab. Jarosław Babiński – teoria poznania, antropologia filozoficzna
 5. ks. dr Rafał Barciński – teologia duchowości, kierownictwo duchowe
 6. ks. mgr lic. Antoni Bączkowski – teologia pastoralna fundamentalna
 7. ks. mgr Tadeusz Brzeziński – ryt liturgiczny
 8. ks. dr Janusz Chyła – teologia dogmatyczna: introdukcja, o wierze; trynitologia
 9. ks. dr Arkadiusz Drzycimski – teologia pastoralna fundamentalna i szczegółowa, bioetyka, seminarium magisterskie
 10. ks. dr hab. Augustyn Eckman – patrologia
 11. ks. dr Krzysztof Gąsecki – lektorat języka niemieckiego; teologia dogmatyczna: mariologia, pneumatologia i sakramentologia
 12. ks. dr Michał Glaza – podstawy psychologii, psychologia rozwojowa, psychologia pastoralna
 13. ks. dr Tomasz Huzarek – etyka, bioetyka, urbanitas sacerdotalis, wstęp do filozofii, historia filozofii nowożytnej, ochrona własności intelektualnej
 14. ks. dr Adam Kałduński – prawo kanoniczne: Prawa i obowiązki wiernych, stowarzyszenia, ustrój Kościoła powszechnego i partykularnego, elementy prawa w posłudze nauczania, Elementy prawa zakonnego, Sakramenty poza małżeństwem, sakramentalia, miejsca i czasy święte
 15. ks. dr Radosław Karczewski – homiletyka fundamentalna i materialna, retoryka
 16. ks. dr Wojciech Kardyś – egzegeza Nowego Testamentu: Corpus Paulinum i Hbr, lektorat języka greckiego, ćwiczenia do wykładu z Egzegezy NT: Pisma Janowe
 17. ks. dr Łukasz Kątny – muzyka kościelna, historia muzyki religijnej, emisja głosu
 18. ks. dr Wojciech Klawikowski – homiletyka formalna i szczegółowa
 19. ks. dr Krzysztof Koch – historia Kościoła
 20. ks. dr Janusz Kropiewnicki – teologia moralna fundamentalna i szczegółowa
 21. ks. mgr Jarosław Kubiak – ćwiczenia pastoralne, wprowadzenie w chrześcijaństwo: teologia duchowości
 22. ks. dr Sławomir Kunka – teologia dogmatyczna: Bóg Stworzyciel i łaska, eschatologia, proseminarium, wprowadzenie w chrześcijaństwo: podstawowe pojęcia teologiczne
 23. ks. dr Arkadiusz Liberski – historia filozofii współczesnej, filozofia kultury sztuki i techniki, filozofia społeczno-polityczna, filozofia przyrody
 24. ks. dr Marek Łangowski – historia filozofii starożytnej i średniowiecznej
 25. ks. dr Wiesław Mazurowski – prawo kanoniczne: prawo małżeńskie
 26. ks. dr Andrzej Megger – liturgika fundamentalna, liturgika: Eucharystia, liturgika szczegółowa
 27. ks. prof. dr hab. Piotr Moskal – filozofia Boga, filozofia religii, metafizyka
 28. ks. dr Krzysztof Ossowski – prawo kanoniczne: historia źródeł i normy ogólne
 29. ks. dr Łukasz Pałubicki – logika, ogólna metodologia nauk, religiologia, ćwiczenia do wykładu z metafizyki
 30. ks. prof. dr hab. Marek Parchem – egzegeza Nowego Testamentu: Pisma Janowe
 31. ks. prof. dr hab. Jan Perszon– teologia fundamentalna
 32. ks. dr Józef Pick – historia, geografia archeologia biblijna, urbanitas sacerdotalis
 33. ks. dr Andrzej Piernikarczyk – teologia duchowości
 34. ks. prof. dr hab. Wojciech Pikor – egzegeza Starego Testamentu: Pięcioksiąg, Księgi mądrościowe, teologia biblijna, wprowadzenie ogólne do Pisma Świętego, lektorat języka hebrajskiego
 35. ks. mgr Artur Pukownik – lektorat języka łacińskiego
 36. ks. dr Tomasz Rakowski – muzyka kościelna
 37. ks. prof. dr hab. Piotr Roszak – teologia fundamentalna
 38. ks. dr Krzysztof Różański – ekumenizm, teologia dogmatyczna: chrystologia i eklezjologia
 39. ks. dr Ryszard Wojciech Różycki – teologia moralna szczegółowa: moralność małżeńska i rodziny, teoria i praktyka sakramentu pokuty
 40. ks. dr Andrzej Rutkowski – liturgika: chrzest bierzmowanie, liturgia godzin, rok liturgiczny
 41. ks. mgr lic. Zbigniew Rutkowski – podstawy dydaktyki
 42. ks. dr Łukasz Simiński – katechetyka fundamentalna, materialna i szczegółowa, współczesny system szkolny, dydaktyka religii
 43. ks. dr Edmund Skalski – liturgika
 44. ks. mgr lic. Jarosław Skwierawski – ćwiczenia do wykładu z Katolickiej Nauki Społecznej
 45. ks. dr Jacek Sosnowski – lektorat języka włoskiego, ćwiczenia kancelaryjne, prawo kanoniczne: prawo karne
 46. ks. dr Eugeniusz Stencel – liturgika szczegółowa: sakrament chorych, kapłaństwa, małżeństwa i sakramentalia
 47. ks. mgr lic. Tomasz Syldatk – podstawy pedagogiki
 48. ks. prof. dr hab. Janusz Szulist – katolicka nauka społeczna, seminarium magisterskie
 49. ks. mgr lic. Marek Szynkowski – patrologia
 50. ks. prof. dr hab. Jan Walkusz – historia duchowieństwa, historia opactwa cysterskiego w Pelplinie, Historia Kościoła w czasach nowożytnych i współczesności
 51. ks. dr Wojciech Węckowski – technologie informacyjno-komunikacyjne
 52. ks. dr Marcin Wojtasiak – liturgika fundamentalna, liturgika: chrzest bierzmowanie,
 53. ks. mgr lic. Jerzy Zgoda – misjologia

Wykładowcy świeccy:

 1. mgr Aleksandra Cieszyńska – ćwiczenia do wykładu z dydaktyki religii
 2. mgr Mirosław Chyła – wychowanie fizyczne
 3. mgr Maria Masternak – historia sztuki kościelnej
 4. mgr Maciej Szczepkowski – wybrane zagadnienia z historii sztuki i ochrony zabytków
 5. mgr Monika Janeczek Toporowska – dykcja
 6. mgr lic. Jan Wółkowski – ćwiczenia do wykładu z teologii fundamentalnej

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.