Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Prawa autorskie

Prawa autorskie


Diecezja Pelplińska dostarcza informacje zamieszczone na niniejszej witrynie internetowej na warunkach ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 z późn. zm.).

Diecezja Pelplińska zastrzega, że wszystkie wiadomości i materiały zamieszczone na niniejszym portalu internetowym, w szczególności artykuły, zdjęcia i grafiki, są objęte ochroną przewidzianą zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.).

Użytkownicy niniejszego portalu internetowego mają prawo do wykorzystania zamieszczonych na niej wiadomości i materiałów jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie w Internecie oraz wszelkie inne formy korzystania z wiadomości i materiałów wykraczające poza granice dozwolone prawem bez zgody Diecezji Pelplińskiej jest zabronione.

W celu dalszego wykorzystania wiadomości i materiałów zamieszczonych na niniejszej witrynie internetowej prosimy o kontakt z Kurią Diecezjalną Pelplińską.

Autorzy zdjęć na portalu diecezjalnym: