Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Kapituły w Diecezji Pelplińskiej

Kapituły w Diecezji Pelplińskiej


I. KAPITUŁA KATEDRALNA PELPLIŃSKA

Bazylika Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (1960)
katedra biskupów chełmińskich (1824-1992)
katedra biskupów pelplińskich od 25 marca 1992 roku

Kanonicy gremialni


Prepozyt kapituły

bp dr Arkadiusz OKROJ

Dziekan kapituły i penitencjarz

ks. mgr Tadeusz Brzeziński

Sekretarz kapituły

ks. dr Tomasz Huzarek

Kanonicy honorowi


Kanonicy seniorzy


Kanonicy honorowi inkardynowani w innych diecezjach