Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Kapłani

ks. Piotr Moskal

magister teologii
doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii – filozofii Boga i religii
profesor nauk humanistycznych
emerytowany profesor zwyczajny KUL

  • Kapelan honorowy Jego Świętobliwości
  • Kanonik honorowy Kapituły Katedralnej Pelplińskiej

Dane biograficzne

Aktualny urząd

  • Kapłan Senior - Emeryt od 2020 r.

Dane kontaktowe

Dodatkowo pełnione funkcje

  • Wykładowca filozofii Boga, filozofii religii, metafizyki w WSD w Pelplinie