Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Diecezja

Informacje o Diecezji Pelplińskiej


zestawienie ogólne

Stan z dnia 25 października 2021 roku

obszar diecezji pelplińskiej: 12.890 km2

liczba mieszkańców: 760.000

liczba dekanatów: 30

liczba parafii: 290
w tym:
prowadzonych przez księży diecezjalnych: 276
prowadzonych przez księży zakonnych: 14
liczba parafii wojskowych: 2

liczba księży diecezjalnych: 575
w tym:
pracujących w diecezji: 463
księży emerytów i rencistów: 67
pracujących na wyższych uczelniach: 7
studiujących stacjonarnie: 6
pracujących w innych diecezjach Polski: 1
pracujących na misjach: 6
pracujących poza granicami kraju: 14
księży niezatrudnionych: 11

liczba alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie: 32

liczba domów zakonnych męskich na terenie diecezji: 19

liczba księży zakonnych w diecezji: 96

liczba domów zakonnych żeńskich na terenie diecezji: 24

liczba sióstr zakonnych w diecezji: 153

liczba dziewic konsekrowanych: 12

liczba wdów konsekrowanych: 4