„Zapytanie ofertowe na opracowanie merytoryczne na potrzeby publikacji oraz strony www w ramach projektu „Bazylika Katedralna w Pelplinie – renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej”.”

 

Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonego postępowania na udzielenie zamówienia na realizację zadania:

Wykonanie prac remontowych, przebudowy, adaptacji i modernizacji budynków zaplecza organizacyjno – administracyjnego Kociewskiego Centrum Kultury oraz wykonanie określonych środków trwałych w ramach projektu pn. „Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury – modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie”

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Nr 2/POIiŚ/12/2018

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonego postępowania na udzielenie zamówienia na realizację zadania:

Modernizacja i zagospodarowanie zabytkowego parku wraz z pracami remontowymi, przebudowy, adaptacji i modernizacji budynków na terenie w/w parku w ramach projektu pn. Barokowy zespół parkowy w Pelplinie – udostępnienie poprzez zagospodarowanie terenu oraz nadanie nowej funkcji wystawienniczo – kulturalnej.

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Nr 1/POIiŚ/12/2018

Oficjalna witryna Diecezji Pelplińskiej 2015 - 2017 | Projekt i realizacja: Seweryn Sildatk