Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Projekty Unijne

Opublikowano: 1 sierpnia 2022

KCK. Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu elektronicznego, RTV i zestawów nagłośnieniowych w ramach projektu „Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury – modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie”.

Opublikowano: 29 lipca 2022

KCK. Wyniki postępowania na udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego realizacji działań promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych w ramach projektu pn. „Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury - modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie”.

Opublikowano: 25 lipca 2022

KCK. Wyniki postępowania na udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego realizacji reportażu telewizyjnego w ramach projektu pn. „Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury - modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie”.

Opublikowano: 25 lipca 2022

KCK. Wyniki postępowania na udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego dostawy sprzętu wystawienniczego do Kociewskiego Centrum Kultury w Pelplinie w ramach projektu pn. „Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury – modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie”.

Opublikowano: 12 lipca 2022

Zapytanie ofertowe. Dostawa sprzętu wystawienniczego do Kociewskiego Centrum Kultury w Pelplinie w ramach projektu pn. „Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury – modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie”.

Opublikowano: 12 lipca 2022

Unieważnienie postepowania - Zapytanie ofertowe NR 4/06/2022 na dostawę sprzętu wystawienniczego do Kociewskiego Centrum Kultury w Pelplinie.

Opublikowano: 12 lipca 2022

Zapytanie ofertowe. Realizacja działań promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych w ramach projektu pn. „Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury - modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie”.

Opublikowano: 11 lipca 2022

Unieważnienie postepowania - Zapytanie ofertowe NR 1/06/2022 na realizację działań promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych

Opublikowano: 29 czerwca 2022

Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawa sprzętu wystawienniczego do Kociewskiego Centrum Kultury w Pelplinie w ramach projektu pn. „Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury – modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie”.

Opublikowano: 29 czerwca 2022

Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawa instrumentów muzycznych do Kociewskiego Centrum Kultury w Pelplinie w ramach projektu pn. „Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury – modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie”.

Opublikowano: 29 czerwca 2022

Ogłoszenie o zamówieniu. Realizacja reportażu telewizyjnego w ramach projektu pn. „Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury - modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie”.

Opublikowano: 29 czerwca 2022

Ogłoszenie o zamówieniu. Realizacja działań promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych w ramach projektu pn. „Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury - modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie”.

Opublikowano: 6 czerwca 2022

Projekt Efektywność energetyczna Obszaru „Pomnik Historii w Pelplinie‘’ etap 1 – zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż 9 sztuk tablic pamiątkowych

Opublikowano: 11 kwietnia 2022

Wyniki postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia na wykonanie dodatkowych robót budowlanych w ramach prowadzonych prac termomodernizacyjnych przy budynkach Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie

Opublikowano: 24 marca 2022

Wykonanie dodatkowych robót budowlanych w ramach prowadzonych prac termomodernizacyjnych przy budynkach Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie

Opublikowano: 22 marca 2022

Wyniki postępowania na udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego dostawy mebli do Kociewskiego Centrum Kultury w Pelplinie.....

Opublikowano: 17 marca 2022

Park. Wyniki postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego w ramach wyposażenia Galerii Ogrody Cystersów.

Opublikowano: 15 marca 2022

Park. Wyniki postępowania na udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego dostawy sprzętu ogrodniczego w ramach projektu „Barokowy zespół parkowy w Pelplinie – udostępnienie poprzez zagospodarowanie terenu oraz nadanie nowej funkcji wystawienniczo – kulturalnej”.

Opublikowano: 10 marca 2022

Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawa mebli do Kociewskiego Centrum Kultury.

Opublikowano: 9 marca 2022

Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawa sprzętu medycznego w ramach wyposażenia Galerii Ogrody Cystersów.