Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Zakony i zgromadzenia

Zakon Ojców Karmelitów Bosych NMP z Góry Karmel

Ordo P.P Carmelitarum Discalceatorum B.M.V. de Monte Carmelo, OCD

Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych

Ordo Fratrum Minorum Conventualium, OFM Conv.

Zakon Braci Mniejszych

Ordo Fratrum Minorum, OFM

Kongregacja Oratorium Świętego Filipa Neri

Congregatio Oratorii S. Philippi Neri, COr.

Zgromadzenie Zmartwychwstania Pańskiego

Congregatio a Resurrectione Domini nostri Jesu Christi, CR

Towarzystwo Salezjańskie

Societas Sancti Francisci Salesii, Societa Don Bosco, SDB

Towarzystwo Ducha Świętego

Societas Spiritus Sancti

Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela

Congregatio Sanctissimi Redemptoris, CSsR

Zgromadzenie Misjonarzy Słowa Bożego

Societas Verbi Divini, SVD

Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej

Congregatio Missionariorum Oblatorum Immaculatae Virginis Mariae, OMI

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

Congregatio Missionariorum a Sacra Familia, MSF

Zgromadzenie Ducha Świętego Pod opieką Niepokalanego Serca NMP

Congregatio Sancti Spiritus sub tutela Immaculati Cordis B.M.V., CSSp

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej

Congregatio Sororum Ancillarum Beatae Mariae Virginis Immaculatae Conceptae

Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego

Congregatio Sororum a Sancta Resurrectione Domini Nostri Jesu Christi, CR

Szensztacki Instytut Sióstr Maryi

Institutum Schoenstattense Sororum Marialium, ISSM

Zgromadzenie Sióstr Pasterek Od Opatrzności Bożej

Congregatio Sororum Divini Pastoris a Providentia Divina, CSDP

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego

Congregatio Sororum Missionariarum Apostolatu Catholici, SAC

Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP

Congregatio Sororum Immaculatae Conceptionis BMV, CSIC

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego À Paulo

Congregatio Sororum Caritatis Sancti Vincentii à Paulo

Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa

Congregatio Sororum a Sancto Joseph, CSSJ

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej

Congregatio Sororum Franciscane de Poenitentia et Caritate Christiana (OSF)

Zgromadzenie Sióstr Świętej Elżbiety

Congregatio Sororum S. Elisabeth, CSSE

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek-Samarytanek Krzyża Chrystusowego

Congregatio Sororum Benedictinarum Samaritanarum a Cruce Christi

Towarzystwo Jezusowe

Societas Iesu SJ

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.