Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Zgromadzenia żeńskie

Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa

Congregatio Sororum a Sancto Joseph, CSSJ

Dom generalny
ul. Moniuszki 8
31-518 Kraków
przełożona generalna:
S. M. Jana Przetak

Dom Prowincjalny
ul. B. Prusa 28/IIb, 50-319 Wrocław
71 322 49 81
przełożona prowincjalna:
s. Maria Mateusza Ciszewska

Domy zakonne w Diecezji

ul. Sambora 1, 83-140 Gniew
+48 502 316 157
przełożona:
s. Dobromiła Brzuchowska
liczba sióstr: 3