Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Zadania dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Zadania dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku


Budowa instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie

Diecezja Peplińska jest właścicielem budynków, które rocznie zużywają ok. 600 tys. kWh energii elektrycznej. W dużej części są to nieruchomości stanowiące ważny ośrodek życia kulturalnego, religijnego, edukacji, a także integracji społeczności lokalnej. 

Przez wzgląd na tak znaczne zapotrzebowanie na energię elektryczną,  podjęto decyzję o budowie instalacji fotowoltaicznych na 12 nieruchomościach Diecezji, aby uzyskiwać energię z odnawialnych źródeł i tym samym ograniczyć zużycie energii produkowanej z węgla. W wyniku realizacji  projektu powstały instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 201,5 kWp. Budowa instalacji fotowoltaicznych ma na celu uzyskanie czystej energii słonecznej. Energia słoneczna jest obecnie najbezpieczniejszym źródłem energii. Jednym z istotnych efektów środowiskowych, wynikłych z realizacji zadania będzie ograniczenie emisji C02 do atmosfery.

Koszt kwalifikowany zadania (w PLN):   1 100 000,00 zł

Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku (w PLN): środki WFOŚIGW w Gdańsku razem: 880 000,00 zł; w tym: pożyczka 440 000,00 zł, dotacja: 440 000,00 zł

Projekt zrealizowany dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w Gdańsku

https://wfos.gdansk.pl/

Instalacja pomp ciepła w budynkach mieszkalnych Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie

Koszt kwalifikowany zadania: 472 628,00 zł

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Gdańsku: 

  • 211.500,00 zł w formie dotacji
  • 211.500,00 zł w formie pożyczki

Diecezja Peplińska jest właścicielem budynków mieszkalnych w Pelplinie. Są to zabytkowe kanonie
z lat dwudziestych XIX w., ogrzewane przed modernizacją olejem opałowym lub węglem (ekogroszkiem). Budynki usytuowane przy pięknej alei, prowadzącej ku gotyckiej katedrze, stanowią jedną z atrakcji turystycznych Pelplina.

Pompy ciepła to kolejny, po uprzednim zamontowaniu instalacji fotowoltaicznych, krok poczyniony
w celu redukcji emisji zanieczyszczeń środowiska naturalnego oraz osiągnięcia większej samodzielności energetycznej, zwłaszcza dzięki wykorzystaniu energii uzyskanej z odnawialnych źródeł energii

Zrealizowanie zadania pn. Instalacja pomp ciepła w budynkach mieszkalnych Diecezji Pelplińskiej
w Pelplinie
było możliwe dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

https://wfos.gdansk.pl/

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.