Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Instytucje diecezjalne: Archiwum

Archiwum Diecezji Pelplińskiej

Adres:

Gmach Biblioteki Diecezjalnej w Pelplinie
ul. Biskupa Dominika 7, 83-130 Pelplin,
woj. pomorskie, powiat tczewski, gmina Pelplin

Dane teleadresowe:

+48 723 296 236
archiwum@diecezja-pelplin.pl

W celu wizyty w archiwum należy umawiać się telefonicznie bądź mejlowo na konkretny dzień.


Archiwum czynne:

czwartek i piątek godz. 9.00 – 16.00
sobota, godz. 9.00 – 14.00

(w lipcu i sierpniu Archiwum zamknięte)

ARCHIWISTKA
mgr dypl. arch. Iwona Cylman – Jażdzewska

Dzieje Archiwum Diecezjalnego

Archiwum Diecezjalne w Pelplinie, jako instytucję naukową, utworzył biskup Stanisław Wojciech Okoniewski l IV 1928 r. Było to Archiwum Diecezji Chełmińskiej. Po 25 marca 1992 r. wprowadzono nazwę: Archiwum Diecezjalne w Pelplinie. Mimo znacznych strat poniesionych w czasie dziejowych niepokojów, a szczególnie w okresie drugiej wojny światowej, odznaczającej się często celowymi działaniami zaborczymi i niszczycielskimi, pelplińskie archiwum jest liczącym się wśród tego rodzaju pomorskich placówek naukowych. Zawiera ono stary i stosunkowo bogaty zasób historyczny, służący do poznania przeszłości nie tylko diecezji, obejmującej swym zasięgiem Ziemię Chełmińską, Lubawską i Pomorze Nadwiślańskie, lecz także do dziejów społecznych, gospodarczych, kulturalnych, a nawet politycznych regionu. Najstarszy z przechowywanych dokumentów pochodzi z 1224 r. Z okresu księgi wpisów dokumentacja konsystorza generalnego (Acta consistorii) zachowała się od 1599 r., zaś kancelarii Biskupiej (Acta curiae) i kapituły katedralnej od 1601 r. Natomiast dla archidiakonatu gdańskiego akta biskupie (wizytacje) zaczynają się od 1583 r., akta konsystorza od 1589 r.

Miejscem przechowywania akt biskupich i kapitulnych była katedra chełmżyńska, w 1824 r., wraz ze stolicą biskupią, przeniesiono je do Pelplina. W XIX w., zgodnie z zasadą przynależności terytorialnej, włączono do zasobu akta otrzymane z Włocławka i Gdańska (Gedanensia, 100 wol.) i Kamienia Krajeńskiego (Kamienensia, 18 wol.), a także akta zakonne (Monastica), liczące kilkaset ksiąg i poszytów, po skasowanych klasztorach pomorskich (Pelplin, Kartuzy, Koronowo, Toruń, Chełmno, Żarnowiec, Żukowo), Varia (akta różnej treści i proweniencji) oraz tzw. akta regencyjne z lat1772-1850, dotyczące spraw kościelnych, przekazane przez władzę państwową. W czasie drugiej wojny światowej cały zasób Niemcy wywieźli do Gdańska, skąd część staropolską, przetransportowano do kopalni soli w Grasleben i Warcina. Po wojnie, ze znacznymi ubytkami, rewindykowano je do Pelplina. Pozostawione w Gdańsku akta kurialne i regencyjne z lat 1772-1939 (blisko 20 tys. poszytów) spłonęły razem z tamtejszym Archiwum Państwowy w 1945 r. Archiwum kapitulne z okresu 1824-1939 pozostawiono w kapitularzu i dzięki temu ocalało, choć również poważnie zdekompletowane.

W latach 1980 – 1984 wybudowano nowy gmach archiwum. Jesienią 1984 r. umieszczono w nim cały zasób, liczący aktualnie ok. 130 mb akt. Zasób jest zinwentaryzowany i udostępniony do badań naukowych.

Archiwum Diecezjalne – Księgi metrykalne

Księgi metrykalne są udostępniane w komputerach w pracowni archiwalnej,

Indeksy nazwisk znajdujących się w księgach metrykalnych  zob. → www.ptg.gda.pl

Uwaga! Nie wystawiamy metryk chrztów, ślubów i zgonów z ostatnich 90 lat, gdyż czynności te są zastrzeżone właściwym proboszczom (z wyjątkiem ksiąg, które znajdują się w naszym Archiwum Diecezjalnym).

Nie kopiujemy fragmentów ksiąg metrykalnych na płytach CD-DVD z ostatnich 100 lat  ze względu na prawną ochronę danych osobowych.

Por. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U.    z 2002r. Nr 101 poz. 926, Nr 153 poz. 1271; z 2004r. Nr 25 poz. 210, Nr 30 poz. 285;   z 2006r. Nr 104 poz. 708 i 711; z 2007r. Nr 165 poz. 1170, Nr 176 poz. 1238; z 2010r. Nr 41 poz. 233;  
Por. Ochrona danych osobowych w działalności Kościoła katolickiego w Polsce. Instrukcja oprac. przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Sekretarza Konferencji Episkopatu Polski, Warszawa 23 września 2009 r. „Miesięcznik Diecezji Pelplińskiej”, 18(2009), z. 6, s. 604-616.
Por. A. Weiss, Archiwa kościelne w Codex Iuris Canonici pap. Jana Pawła II, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, 30(1983), z.4, s. 115-124.


Informacja o archiwum,  zob.:   ks. Anastazy Nadolny,  Archiwum Diecezjalne w Pelplinie. Zarys dziejów i informacja o zasobie, „Studia Pelplińskie”, t. 21/22(1990/1991 (Pelplin 1994), s. 263-316.
      

Księgi metrykalne (stan z 31 XII 2010):

Skróty

  • ADP – Archiwum Diecezjalne w Pelplinie,
  • AP Gdańsk – Archiwum Państwowe w Gdańsku,
  • AP Bdg. – Archiwum Państwowe w Bydgoszczy,
  • AD Koszalin – Archiwum Diecezjalne w Koszalinie

Barłożno
chrzty 1691-1723, 1730-1891; 1891-1920
śluby 1692-1778, 1821-1920;
zgony 1822-1905; 1905-1960
indeksy: www.ptg.gda.pl

Błądzim zob. Rykowisko

Bobowo
chrzty 1670-1768R, 1671-1772 filia R,1773-1832R, 1855-1880; 1880-1920
śluby 1670-1767 filia, 1670-1767, 1773-1832; 1876-1920
zgony 1774-1884; 1884-1960
indeksy: www.ptg.gda.pl

Borowy Młyn (przed 1914 Borzyszkowy)
chrzty 1914-1920
śluby 1914-1920
zgony brak; 1945-1960
indeksy: www.ptg.gda.pl

Borzyszkowy
chrzty 1703-1723 (odtw.), 1724-1754; 1754-1887; 1887-1920 (1947)
śluby 1721-1764; 1764-1920 (1967)
zgony 1739-1767; 1767-1769, 1772- 1876; 1877-1921, luka, 1937-1957 (1957)
indeksy: www.ptg.gda.pl

Brodnica Górna (przed 1905 Chmielno i Goręczyno)
chrzty 1905-1920
śluby 1906-1920
zgony 1908-1960

Brusy
chrzty 1643-1649 ksero, 1665-1838, 1841-1856; 1856-1877, 1882-1920 (1945)
śluby 1673-1782, 1784-1786, 1800-1841; 1842-1920 (1945)
zgony 1710-1780; 1787-1866; 1866-1960 (1950)
indeksy www.ptg.gda.pl

Brzeźno Szlacheckie Przed 1828 Borzyszkowy
chrzty 1806-1828; 1828-1901; 1902-1912 (fragm. odtworz.), 1912-1920
śluby 1818-1828; 1828-1901; 1902-1920
zgony 1806-1808, 1813-1828; 1828-1835, 1846-1901; 1902-1945
indeksy: www.ptg.gda.pl

Bysław
chrzty 1776-1877; 1878-1920 (1937)
śluby 1789-1852; 1853-1920 (1944)
zgony 1776-1877; 1878-1934, (1935-1944 brak), 1945-1960 (1950)
Indeksy www.ptg.gda.pl

Byszewo
chrzty 1760-1846; 1821-1914, luka, (w parafii od 1922)
śluby 1760-1847; 1847-1920
zgony 1760-1867; 1874-1950
indeksy: www.ptg.gda.pl

Bytów
chrzty 1812-1944
śluby 1836-1944
zgony 1836-1950

Bzowo
chrzty 1756-1919;
śluby 1770-1919;
zgony 1808-1944; 1945-1960
indeksy www.ptg.gda.pl

Cekcyn
chrzty 1803-1834; 1835-1876; 1877-1920
śluby 1830-1909; luka, w parafii od 1945
zgony 1830-1886; 1889-1908, luka, w parafii od 1945
indeksy www.ptg.ptg.pl

Chmielno
chrzty 1661-1691, 1743-1824, (1825-1860 AP Gd.), 1860-1885; 1885-1920
śluby 1661-1691, 1756-1925; luka, parafii od 1945
zgony 1666-1691, 1738-1744, 1750-1897; 1898-1965
indeksy www.ptg.gda.pl

Chojnice
chrzty 1651-1878; 1879-1920
śluby 1651-1686, 1695-1699, 1713-1878; 1879-1920
zgony 1651-1655, 1713-1719, 1725-1759, 1761-1878; 1879-1950
AP Bdg. 1810-1844
indeksy www.ptg.gda.pl

Chrząstowo Christfelde Parafię utworzono w 1873 wyłączając z Człuchowa
chrzty 1873-1944
śluby 1873-1944
zgony 1873-1964

Czarnylas
chrzty 1820-1882R; 1883-1920 (1947)
śluby 1840-1881; 1881-1920 (1929)
zgony 1840-1877; 1881- 1960 (1981)
indeksy www.ptg.gda.pl

Czersk
chrzty 1733-1879; 1880-1920
śluby 1733-1796, 1802-1863; 1863-1920
zgony 1832-1879; 1879-1952
AP Bdg. 1834-1836
Indeksy www.ptg.gda.pl

Człuchów Schlochau
chrzty 1833-1945
śluby 1761-1945
zgony 1761-1947
indeks ochrzczonych 1761-1865

Dąbrówka k. Chojnic Przed 1870 Kamień Kraj.
chrzty 1870-1920
śluby 1871-1920
zgony 1870-1950
www.ptg.gda.pl

Dąbrówka k. Starogardu Przed 1912 filia Bobowa
chrzty 1912-1920
śluby 1912-1920
zgony 1912-1960
indeksy www.ptg.gda.pl

Debrzno Pr. Friedland
chrzty 1774-1855, 1858-1944
śluby 1774-1860, 1864-1944
zgony 1774-1963
www.ptg.gda.pl

Dobrcz – diec. bydgoska
chrzty 1775-1776, 1784-1817, 1820-1934; w parafii od 1715
śluby 1775-1929; w parafii od 1930
zgony 1784-1791, 1841-1904; 1904-1951
AP Bdg. 1818-1874
www.ptg.gda.pl

Drzycim
chrzty 1633-1650; 1695-1751, 1754-1786, 1811-1888; 1888-1920
śluby 1731-1920; w parafii od 1939
zgony 1774-1798; 1798-1877; 1912-1959
AP Bdg. 1841-1852
indeksy www.ptg.gda.pl

Dziemiany Przed 1919 Lipusz, Leśno, Wiele
chrzty 1919-1920
śluby 1919-1920
zgony 1919-1960

Dzierżążno
chrzty 1773-1899; 1899-1920 (1948)
śluby 1765-1884; 1884-1920 (1948)
zgony 1765-1877; 1877-1960 (1948)
indeksy www.ptg.gda.pl

Fordon – diec. bydgoska (1745-1879 w Gnieźnie; AP Bdg. 1817-1874)
zgony 1783-1786

Garc Wielki
chrzty (1691-1751 mf AP Gd), 1732-1899; 1900-1920
śluby (1690-1715 mf AP Gd), 1732-1888; 1889-1920
zgony (1733-1744 mf AP Gd), 1778—1899; 1900-1963
AP Gdańsk 1818-1874
www.ptg.gda.pl

Garczyn
chrzty 1780-1917;
śluby 1780-1920; luka, w parafii od 1945
zgony 1769-1900; luka, 1945-1962
indeksy www.ptg.gda.pl

Gniew
chrzty 1706-1780; 1780-1883; 1884-1920
śluby 1731-1780; 1780-1902; 1903-1920
zgony 1776-1832; 1833-1890; 1890-1942
indeksy www.ptg.gda.pl

Godziszewo
chrzty 1727-1879; 1879-1944-1920 (1944)
śluby 1727-1760, 1773-1903; 1904-1920 (1950)
zgony 1775-1886; 1886-1930 (w księdze brak kart 1887-1930), 1931-1960 (1950)
AP Gdańsk 1830-1874
indeksy www.ptg.gda.pl

Goręczyno
chrzty 1696-1741, 1747-1749, 1752-1782, (1782-1784 AP Gd.), 1807-1824, 1826-1897; 1897-1920
śluby 1695-1771, 1779-1900; 1900-1920
zgony 1713, 1727-1740, 1779-1824, 1867-1917; 1917-1960
indeksy www.ptg.gda.pl

Gorzędziej Przed 1935 filia Subków, w 1937 Pastwiska z W. Garca
zgony 1935-1970

Gostycyn
chrzty 1670-1750, 1791-1794, 1797-1879; 1883-1920
śluby 1661-1791, 1837-1885; luka, w parafii od 1945
zgony 1655-1750, 1886-1948
AP Bdg. 1825-1844
indeksy www.ptg.gda.pl

Gowidlino Przed 1866 Sierakowice
chrzty 1866-1902; 1902-1920
śluby 1866-1940; w parafii od 1940
zgony 1866-1936; 1937-1965
www.ptg.gda.pl

Górna Grupa Parafię utworzono w 1926, wcześniej Bzowo
zgony 1934-1960

Grabowo Kościerskie
chrzty 1755-1833; 1834-1879; 1880-1920
śluby 1750-1831; 1833-1913; 1913-1943, 1945-1920
zgony 1828-1842; 1842-1891; 1891-1960
indeksy www.ptg.gda.pl

Grabowo k. Skórcza Przed 1917 Skórcz
chrzty 1917-1920
śluby 1917-1920
zgony 1917-1962
www.ptg.gda.pl

Gruczno
chrzty 1670-1732; 1733-1814, 1819-1874; 1875-1920
śluby 1711-1719, 1737-1741; 1748-1758; 1759-1811, 1875-1920
zgony 1815-1874, 1914-1944; w parafii od 1947
AP Bdg. chrzty i zgony 1823-1849, śluby 1820-1874
indeksy www.ptg.gda.pl

Huta Kalna Przed 1957 Piece
Parafię utworzono w 1957, księgi znajdują się w parafii

Jabłowo Wcześniej filia Starogardu
chrzty 1854-1871; 1910-1920
śluby 1911-1920
zgony 1911-1960
indeksy www.ptg

Jeleńcz-Mędromierz
chrzty 1596-1831, 1901-1920
śluby 1596-1660, 1693-1781, 1786-1802, 1902-1920
zgony 1750-1824, 1902-1949
zgony ewang. 1765-1777
AP Bdg. 1823-1849
www.ptg.gda.pl

Jeżewo
chrzty 1752-11896; 1897-1920
śluby 1752-1881; 1892-1920
zgony 1775-1910; 1911-1960
AP Bdg. 1823-1860
indeksy www.ptg.gda.pl

Kamień Krajeński
chrzty 1675-1750, 1773-1842, 1863-1883; 1883-1920
śluby 1680-1695, 1703-1709, 1713-1787, 1806-1911; 1911-1920
zgony 1713-1902; 1902-1960
AP Bdg. 1874
www.ptg.gda.pl

Karsin Z parafii Wiele
chrzty 1913-1920
śluby 1913-1920
zgony 1913-1961
indeksy www.ptg.gda.pl

Kartuzy Przed 1844 Goręczyno
chrzty 1844-1881; 1882-1920
śluby 1844-1924;
zgony 1844-1893; 1894-1960
indeksy www.ptg.gda.pl

Kasparus Parafię utworzono w 1926 z parafii Osiek
zgony 1939-1960
indeksy www.ptg.gda.pl

Kęsowo Wcześniej Mędromierz i Jeleńcz
zgony 1940-1960

Kiełpino Przed 1919 Goręczyno
chrzty 1919-1920
śluby 1919-1920
zgony 1919-1961
www.ptg.gda

Kleszczewo Z parafii Pogódki 1927
zgony 1927-1960

Klonówka
chrzty 1741-1898; 1899-1920
śluby 1741-1929; 1929-1920
zgony 1782-1898; 1899-1950
indeksy www.ptg.gda.pl

Kokoszkowy
chrzty 1757-1891; 1891-1920
śluby 1757-1927;
zgony 1805-1927; 1928-1951
indeksy www.ptg.gda.pl

Komórsk Wielki
chrzty 1729-1879; 1880-1920
śluby 1729-1797,1798-1815 indeks, 1843-1891; 1892-1920
zgony 1774-1889; 1890-1958
indeksy www.ptg.gda.pl

Konarzyny k. Chojnic
chrzty 1727-1816, 1820-1882; 1882-1920
śluby 1728-1825, 1838-1920
zgony 1733-1781, 1786-1814, 1818-1892; 1893-1951
indeksy www.ptg.gda.pl

Koronowo
chrzty 1744-1840; 1840-1920
śluby 1744-1852; 1853-1920
zgony 1744-1833; 1834-1950
www.ptg.gda.pl

Kosobudy
cmentarz indeksy: www.ptg.gda.pl

Kostkowo Przed 1920 Góra
chrzty 1932-1945
śluby 1933-1945
zgony 1932-1962

Kościelna Jania
chrzty 1626-1729; 1732-1774, 1799-1892; 1883-1920 (1944)
śluby 1626-1729; 1732-1774, 1798-1921; (1948)
zgony 1626-1729; 1799-1920; 1920-1961 (1948)
Tychnowy-Jania (menonici) chrzty 1763-1799, śluby 1764-1778, zg. 1763-1766
indeksy www.ptg.gda.pl

Kościerzyna
chrzty 1642-1693, 1724-1746, (1746-1905 AP Gd.), 1763-1784, 1799-1815, 1826-1896; 1896-1920
śluby 1668-1697,1798-1860; 1860-1905 mf słaby; (1746-1905 AP Gd.); 1905-1920
zgony 1760-1892; 1893-1953
indeksy www.ptg

Kozin Kosemühl
chrzty, śluby, zgony 1933-1945

Krąg Przed 1930 Kokoszkowy
zgony 1930-1960
księgi cmentarne 1926-1963
www.ptg.gda.pl

Krojanty Parafię utworzono w 1935, księgi w parafii od 1945

Lalkowy
chrzty 1765-1798; (1798-1842 AP Gd), 1800-1830, 1843-1888; 1888-1920 (1953)
śluby 1762-1798; (1798-1842 AP Gd.), 1866-1934; luka, (1945-1958)
zgony 1775-1786; 1790-1896; 1896-1926, luka, 1945-1958 (1958)
indeksy www.ptg.gda.pl

Laskowice Pom. Przed 1938 Jeżewo
zgony 1938-1939, 1947-1956

Legbąd Przed 1912 Czersk i Śliwice
chrzty 1913-1920
śluby 1913-1920
zgony 1913-1949

Leśno
chrzty 1736-1815, 1819-1851; 1852-1920
śluby 1823-1920 (luka 1884-1888)
zgony 1781-1861; 1862-1915, luka, 1945-1949
AP Bdg. 1838-1849
indeksy www.ptg.gda.pl.

Lębork Lauenburg
chrzty, śluby, zgony 1842-1945

Lichnowy W parafii księgi od 1945
chrzty 1678-1757; 1800-1891;
śluby 1675-1759; 1800-1825-1944;
zgony 1714-1757; 1800-1933;
indeksy www.ptg.gda.pl

Lignowy Szlacheckie
chrzty 1826-1895; 1895-1920
śluby 1825-1924; 1916-1920
zgony 1826-1856, 1858-1886; 1886-1961
AP Gdańsk 1837-1874
www.ptg.gda.pl.

Linia Utworzona z parafii Strzepcz w 1923
zgony 1932-1965

Lipinki Wcześniej Jeżewo i Osie
chrzty 1908-1920
śluby 1908-1920
zgony 1908-1920, luka, 1943-1958
www.ptg.gda.pl

Lipusz
chrzty 1809-1810, 1813-1880; 1881-1920
śluby 1891-1920 (1825-1891 AP Gdańsk)
zgony 1818-1913; 1913-1955
indeksy www.ptg.gda.pl

Lniano Przed 1922 Drzycim i Świekatowo
śluby brak, w parafii od 1945
zgony brak, 1945-1960
indeksy: www.ptg.gda.pl

Lubichowo
chrzty 1801-1879; 1880-1920
śluby 1824-1925;
zgony 1837-1889; luka, 1939-1961
indeksy: www.ptg.gda.pl

Lubień Wielki zob. Wielki Lubień

Lubiewo
chrzty 1824-1832, 1838-1894; 1895-1920
śluby 1793-1890; brak, w parafii od 1945
zgony 1793-1869, 1871-1911; 1912-1942, 1945-1963
AP Bdg. 1820-1842
www.ptg.gda.pl

Lubiszewo
chrzty 1710-1723, 1825-1856; 1848-1920
śluby 1704-1714, 1717-1718, 1825-1840; 1840-1920
zgony 1779-1839; 1840-1960
AP Gdańsk 1838-1874

Lutowo – diec. bydgoska Przed 1866 Kamień Kraj.
chrzty 1866-1920
śluby 1866-1920
zgony 1866-1961

Łąg
chrzty 1821-1832 (W207 Czersk), 1749-1875; 1875-1877, 1882-1920
śluby 1756-1874; 1875-1877, 1882-1920
zgony 1766-1877; 1882-1946
AP Bdg. 1825, 1837
indeksy www.ptg.gda.pl

Łąsko Wielkie
chrzty i śluby 1864-1920
zgony 1864-1958

Mąkowarsko Są luki w księgach
chrzty 1767-1862; 1863-1920
śluby 1767-1808, 1816-1863; 1863-1924, 1939-1920
zgony 1767-1808, 1816-1863; 1863-1951
www.ptg.gda.pl

Mędromierz zob. Jeleńcz
chrzty 1901-1920
śluby 1902-1920
zgony 1902-1949
indeksy www.ptg.gda.pl

Miłobądz
chrzty 1750-1785, (1785-1801 w AP Gdańsk), 1801-1837; 1837-1920
śluby 1821-1874; 1875-1920
zgony 1777-1834; 1834-1965
AP Gdańsk 1821-1874
www.ptg.gda.pl

Mściszewice Przed 1927 Stężyca
zgony 1927-1961
indeksy www.ptg.gda.pl

Niedamowo
chrzty 1905-1920, w parafii 1921-1935 i od 1945
śluby brak, w parafii od 1945
zgony 1826-1874; luka, 1945-1967
indeksy: www.ptg.gda.pl

Niewieścin
chrzty 1738-1816, 1818-1875; (1875-1884 Kulturk., wpisy w par. Topolno), 1884-1920
śluby 1738-1874; (od 1 XI 1874-1884 wpisy w Topolnie), brak, w parafii od 1945
zgony 1738-1874; (1874-1884 wpisy w Topolnie), 1884-1961

Niezabyszewo Damsdorf
chrzty 1836-1941
śluby 1836-1945
zgony 1839-1945
indeksy www.ptg.gda.pl

Nowa Cerkiew k. Chojnic
chrzty 1827-1889; 1890-1920
śluby 1823-1883; 1884-1920
zgony 1823-1884; 1884-1947
AP Bdg. 1823-1840
Indeksy: www.ptg.gda.pl

Nowa Cerkiew k. Pelplina
chrzty 1729-1746, 1749-1874; 1874-1920 (1963)
śluby 1729-1746, 1749-1887; 1888-1920 (1948)
zgony 1761-1889; 1890-1933, 1934-1960 (1985)
indeksy www.ptg.gda.pl

Nowe
chrzty 1665-1682, 1692-1704, 1724-1771; 1771-1809, 1824-1874; 1874-1920
śluby 1665-1682, 1692-1704, 1730-1774; 1844-1874; 1874-1920
zgony 1774-1877; 1877-1956
AP Bdg. 1842-1854
indeksy: www.ptg.gda.pl

Odry Przed 1926 Karsin, Łąg, Piece, Stara Kiszewa
zgony 1926-1966
www.ptg.gda.pl

Ogorzeliny
chrzty 1696-1904; 1905-1920
śluby 1754-1937; w parafii od 1945
zgony 1754-1875, 1884-1907; 1908-1966
AP Bdg. 1827-1846
indeksy: www..ptg.gda.pl

Oksywie – diec. gdańska
chrzty indeksy 1799-1874
śluby indeksy 1799-1872
zgony indeksy 1799-1872

Opalenie
chrzty 1701-1782, 1824-1879; 1880-1920
śluby 1702-1782; 1824-1879, 1919-1920
zgony 1824-1879; 1880-1960
AP Gdańsk 1829-1870
Indeksy: www.ptg.gda.pl

Osie
chrzty 1669-1739, 1741-1813, 1815-1896; 1897-1920
śluby 1669-1773, 1789-1882; 1883-1920
zgony 1669-1739, 1789-1819, 1822-1912; 1913-1954
AP Bdg. 1845-1874
indeksy www.ptg.gda.pl

Osieczna Przed 1929 Śliwice i Szlachta
zgony 1929-1960

Osiek Przed 1865 Skórcz, Barłożno, Kościelna Jania, Lalkowy, Nowe
chrzty 1865-1883; 1883-1920
śluby 1865-1939; w parafii od 1940
zgony 1865-1900; 1900-1958
indeksy www.ptg.gda.pl

Osielsko – diec. bydgoska
chrzty 1784-1815, 1817-1903; 1904-1920
śluby 1785-1814, 1817-1925; w parafii od 1926
zgony 1784-1889; 1890-1964
AP Bdg. 1817-1874
indeksy www.ptg.gda.pl

Ostrowite k. Chojnic
chrzty 1710-1883; 1883-1913, luka, w parafii od 1945
śluby 1675-1814, 1816-1849, 1852-1944;
zgony 1759-1912; luka, w parafii od 1945

Parchowo
chrzty 1804-1828, 1835-1906; 1906-1930, 1939-1920
śluby 1808-1896; 1897-1920
zgony 1819-1905; 1908-1955
indeksy www.ptg.gda.pl

Pączewo
chrzty 1770-1896; 1897-1920
śluby 1771-1893; 1894-1920
zgony 1770-19187; 1918-1956
indeksy www.ptg.gda.pl

Pelplin
chrzty 1735—1874; 1875-1920 (1959)
śluby 1743-1744, 1761-1795, 1820-1874; luka, 1898-1920 (1964)
zgony 1807-1874; 1875-1918, 1919-1964 (1964)
indeksy: www.ptg.gda.pl

Piaseczno
chrzty 1640-1876; 1877-1920
śluby 1640-1879; 1880-1920
zgony 1690-1782, 1824-1879; 1880-1960
AP Gdańsk 1834-1874
indeksy: www.ptg.gda.pl

Piece Przed 1913 Zblewo, Łąg, St. Kiszewa *Studzienice
chrzty 1914-1920
śluby 1913-1920
zgony 1913-1960

Pieniążkowo
chrzty 1770-1881; 1881 -1920
śluby 1806-1908; luka, w parafii od 1930
zgony 1806-1879; 1880-1964
AP Bdg. 1825-1875
indeksy www.ptg.gda.pl

Pinczyn
chrzty 1710-1769, 1826-1883; 1875-1920 (1960)
śluby 1780-1874; 1875-1920 (1939)
zgony 1780-1875; 1875-1939, 1939-1963 (1939)
indeksy www.ptg.gda.pl

Płochocin
chrzty 1702-1704, 1730-1771, 1836-1873; 1874-1920
śluby 1741-1768, 1836-1878; 1879-1920
zgony 1836-1892; 1893-1967
AP Bdg. 1823-1874
www.ptg.gda.pl

Pogódki
chrzty 1748-1895; 1896-1920
śluby 1749-1819, 1822-1883; 1884-1920
zgony 1763-1905; 1906-1960
AP Gdańsk 1825-1865
indeksy www.ptg.gda.pl

Polnica Z Przechlewa
chrzty 1901-1945
śluby i zgony brak, w parafii od 1957

Polskie Łąki
chrzty 1773-1828, 1900-1920
śluby 1774-1828, 1844-1847, 1884-1920
zgony 1748-1757, 1762-1829, 1862-1963
indeksy www.ptg.gda.pl

Pruszcz Pomorski Przed 1930 Niewieścin, Gruczno, Pol. Łąki, Serock
chrzty brak, w parafii od 1945
śluby brak, w parafii od 1945
zgony 1930-1957
indeksy www.ptg.gda.pl

Pruszcz Tucholski (Bagienica)
chrzty 1756-1776, 1841-1848; 1850-1920
śluby 1752-1776; brak, w parafii od 1945
zgony 1752-1775, 1785-1847; 1850-1941

Przechlewo
chrzty 1663-1877, 1881-1935 (1935)
śluby 1663-1688, 1706-1877, 1881-1944 (1983)
zgony 1669-1675, 1706-1877, 1881-1959 (1959)
indeksy: www.ptg.gda.pl

Przechowo zob. Świecie Przechowo

Przodkowo
chrzty 1785-1885; 1886-1920
śluby 1785-1919; luka, w parafii od 1945
zgony 1824-1899; 1900-1927, luka, 1945-1959
indeksy: www.ptg.gda.pl

Przysiersk
chrzty 1671-1700, 1710, 1745-1777, 1780-1841; 1842-1920
śluby 1680-1710, 1745-1841; 1842-1920
zgony 1775-1841; 1842-1959
AP Bdg. 1848-1874
www.ptg.gda.pl

Raciąż
chrzty 1757-1882; 1883-1920
śluby 1757-1877; 1883-1920
zgony 1757-1876; luka, 1945-1955
AP Bdg. 1835-1851
indeksy www.ptg

Rajkowy
chrzty 1719-1752, 1791-1899; luka, w parafii od 1944
śluby 1719-1751, 1790-1910; luka, w parafii od 1944
zgony 1853-1910; luka, w parafii od 1944
indeksy www.ptg.gda.pl

Rekownica Parafię utw. 1937 z: Grabowo Kośc., Kościerzyna, Niedamowo
zgony 1945-1960

Rokity Gr. Rakitt
chrzty brak, w parafii od 1946
śluby brak, w parafii od 1946
zgony 1946-1960
chrzty 1907-1945 ewang.
zgony 1907-1945 ewang.

Rozłazino
chrzty 1772-1944
śluby 1824-1944
zgony 1772-1960
www.ptg.gda.pl

Rykowisko Przed 1923 Świekatowo
śluby brak, w parafii od 1946
zgony 1924-1959
www.ptg.gda.pl

Rytel Utw. 1899 z parafii: Nowa Cerkiew, Czersk, Brusy
chrzty 1899-1920
śluby 1899-1920
zgony 1899-1950
indeksy www.ptg.gda.pl

Sartowice
chrzty 1769-1795; 1800-1933; w parafii od 1934
śluby 1770-1793; 1800-1848; luka, w parafii od 1957
zgony 1800-1941; luka, w parafii od 1957
www.ptg.gda.pl

Sąpolno Sampohl Przed 1933 Konarzyny
chrzty1933-1945
śluby 1933-1945
zgony 1933-1962

Serock
chrzty 1711-1830; 1831-1886; 1886-1906, 1909-1920
śluby 1774-1830; 1831-1882; brak w parafii od 1945
zgony 1774-1830; 1831-1892; 1892-1950
AP Bdg. 1823-1874
www.ptg.gda.pl

Sępólno Krajeńskie – diec. bydgoska
chrzty 1751-1859; 1897-1920
śluby 1752-1859; 1861-1878, 1882-1920
zgony 1752-1860; luka, 1930-1961

Sianowo
chrzty 1711-1712, 1809-1814, 1822-1889; 1880-1920
śluby 1808-1912; 1913-1922; w parafii od 1923
zgony 1776-1834, 1841-1895; 1896-1962
indeksy www.ptg.gda.pl

Sierakowice
chrzty 1706-1723; 1725-1767, (1768-1802 brak; AP Gdańsk 1800-1827), 1803-1874; 1875-1920
śluby 1723-1750 scan; 1750-1764, 1768-1787, 1793-1824, 1843-1874; 1875-1920
zgony 1764-1799, (1800-1827 AP Gd.), 1827-1874; 1875-1960
indeksy: www.ptg.gda.pl

Silno Przed 1907 filia Ostrowitego
chrzty 1907-1920
śluby 1907-1920
zgony 1907-1961
www.ptg.gda.pl

Skarszewy
chrzty 1837-1874; 1875-1920
śluby (1840-874 AP Gd.); 1896-1920
zgony (1814-1853 AP Gd.), 1854-1913; 1914-1958
AP Gdańsk 1840-1874
Indeksy: www.ptg.gda.pl

Skórcz
chrzty 1716-1735, 1738-1887; 1887-1920
śluby 1773-1939; w parafii od 1940
zgony 1773-1896; 1896-1956
indeksy www.ptg.gda.pl

Smętowo Parafię utw. w 1937, przedtem Pieniążkowo, Lalkowy i Kościelna Jania
zgony 1937-1961
www.ptg.gda.pl

Stara Kiszewa
chrzty 1733-1821, 1830-1878; 1879-1920 (1789-1816 AP Gdańsk)
śluby 1733-1812, 1824-1834, 1850-1925; w parafii od 1925
zgony 1755–1890; 1891-1960
www.ptg.gda.pl

Stare Polaszki Przed 1923 filia Starej Kiszewy
chrzty (1789-1816 AP Gdańsk)
śluby brak, w parafii od 1945
zgony brak, w parafii od 1945 (ksiąg 1945-1960 nie fotografowano)
indeksy: www.ptg.gda.pl

Starogard – Parafia św. Mateusza
chrzty 1651-1685, 1688-1701, 1732-1895; 1895-1920
śluby 1651-1686; 1745-1882; 1882-1920
zgony (1719-1730 AP Gd.), 1734-1753, 1811-1903; 1903-1951
indeksy: www.ptg.gda.pl

Starogard – Parafia św. Wojciecha Parafię utworzono w 1932
zgony 1932-1951

Stężyca
chrzty 1691-1890; 1891-1920
śluby 1714-1787, 1797-1933; w parafii od 1934
zgony 1714-1729,1743-1746, 1768-1804, 1806-1885; 1889-1961
indeksy www.ptg.gda.pl

Strzepcz
chrzty (1713-1745 AP Gd.), 1810-1887; 1888-1920
śluby 1846-1893; 1893-1920
zgony 1846-1937; luka, 1945-1962
AP Gdańsk 1858-1874
indeksy www.ptg.gda.pl

Subkowy
chrzty 1686-1717, 1778-1801, 1822-1833, 1836-1840, 1851-1876; 1876-1920
śluby 1686-1717, (1780-1863 AP Gd.), 1866-1918; 1919-1920
zgony 1836-1838, 1843-1926; 1927-1959
indeksy www.ptg.gda.pl

Sulęczyno
chrzty 1706-1889; 1890-1920
śluby 1706-1938; w parafii od 1939
zgony 1758-1911; 1912-1956 (1841-1852 AP Gd.)
indeksy www.ptg.gda.pl

Sumin Przed 1924 Starogard Gd. , Sucumin z Pińczyna
chrzty brak, w parafii od 1924
śluby brak, w parafii od 1946
zgony 1946-1960
indeksy www.ptg.gda.pl

Swarożyn Przed 1937 Lubiszewo, Kokoszkowy, Subkowy
zgony 1937-1963
www.ptg.gda.pl

Swornegace Przed 1900 parafia Konarzyny
chrzty brak, w parafii od 1938
śluby 1900-1920
zgony 1900-1959
indeksy www.ptg.gda.pl

Sypniewo – diec. bydgoska
chrzty 1730-1801; brak, 1880-1920
śluby 1730-1841; brak, w parafii od 1930
zgony 1777-1867; brak, 1923-1953

Szlachta Przed 1923 Śliwice
zgony 1923-1969
www.ptg.gda.pl

Szymbark Parafię utw. w 1928 z terytorium Kościerzyny
zgony 1928-1939, luka, 1945-1951

Śliwice
chrzty 1670-1777, 1799, 1813-1822, 1834-1885; 1885-1920
śluby 1670-1769, 1801-1826, 1834-1927;
zgony 1670-1724, 1777-1809, 1834-1888; 1888-1964
AP Bdg. 1821-1842
indeksy: www.ptg.gda.pl

Świecie par. św. Stanisława Bpa – św. Andrzeja Boboli.
chrzty 1800-1877; 1877-1920
śluby 1800-1874; 1875-1920
zgony 1792-1862, 1868-1874; 1875-1961
zgony ewangel. 1945
AP Bdg. 1860-1874
indeksy: www.ptg.gda.pl

Świecie Przechowo Przed 1937 Świecie par. św. Stanisława, Konopat (z Przysierska)
zgony 1952-1959
indeksy: www.ptg.gda.pl

Świekatowo
chrzty 1802-1902; 1902-1920
śluby 1802-1876; 1881-1920
zgony 1873-1915; 1916-1957
AP Bdg. 1851-1874
indeksy: www.ptg.gda.pl

Święte
chrzty 1725-1775;
śluby 1725-1780;
zgony 1759-1775;
www.ptg.gda.pl

Tczew – Parafia św. Krzyża
chrzty 1732-1797, 1819-1887; 1887-1920
śluby 1732-1822, 1838-1902; 1903-1920
zgony 1766-1872; 1873-1953
AP Gdańsk 1838-1874
indeksy www.ptg.gda.pl

Tczew – Parafia św. Józefa Parafię utworzono w 1916
chrzty 1916-1920
śluby 1916-1920
zgony 1936-1952

Topolno
chrzty 1696-1700, 1703-1707, 1710-1711, 1774-1891; brak, w parafii od 1944
śluby 1843-1881; 1882-1920
zgony 1757-1930; 1931-1961
AP Bdg. 1823-1853
www.ptg.gda.pl

Tuchola
chrzty 1847-1881; 1882-1920
śluby ;1883-1920
zgony 1799-1882; 1883-1955
indeksy www.ptg.gda.pl

Tuchomie Gr. Tuchen
chrzty 1752-1949
śluby 1836-1945
zgony 1836-1945, luka, 1950-1961

Tymawa Przed 1922 filia parafii Gniew
zgony 1849-1872; 1873-1922-1960

Ugoszcz Bernsdorf, Studzienice-Stüdnitz
chrzty 1768-1945
śluby 1768-1945
zgony 1782-1938
indeksy www.ptg.gda.pl

Walichnowy Wielkie
chrzty 1688-1717; 1763-1904; 1905-1920
śluby 1688-1717; 1728-1926; w parafii od 1927
zgony (1733-1744 mf AP Gd), 1763-1822; 1840-1927; 1927-1960
AP Gdańsk 1834-1874 oraz chrzty 1763-1817
Indeksy: www.ptg.gda.pl

Wałdowo
chrzty 1607-1708, 1754-1851; 1894-1920
śluby 1611-1661, 1696-1708, 1736-1878; 1888-1920
zgony 1691-1702, 1773-1865; 1878-1911, luka, 1945-1961
cmentarz Wielka Klonia i Komierowo 1903-1945
AP Bdg. 1814-1847

Warlubie Przed 1925 parafia Komórsk W.
zgony 1925-1960
www.ptg.gda.pl

Wąwelno – diec. bydgoska
chrzty 1745-1849; 1850-1920
śluby 1746-1869; 1840-1920
zgony 1746-1798; 1869-1950
indeksy: www.ptg.gda.pl

Wda Przed 1924 parafia Czarnylas
zgony 1924-1939, 1943-1960
indeksy: www.ptg.gda.pl

Wiele
chrzty 1766-1878; 1878-1920
śluby 1855-1880; 1880-1920
zgony 1775-1833, 1849-1883; 1883-1950
AP Bdg. 1837-1849
indeksy: www.ptg.gda.pl

Wielki Lubień
chrzty 1727-1754, 1756-1799-1838, 1870-1920
śluby 1729-1754-1920
zgony 1792-1957
indeksy: www.ptg.gda.pl

Wielowicz – diec. bydgoska Wcześniej parafia Więcbork
chrzty 1899-1920
śluby 1899-1920
zgony 1899-1947

Wierzchucin Królewski – diec. bydgoska
chrzty 1766-1842; 1842-1920
śluby 1777-1825, 1830-1866; 1867-1920
zgony 1773-1859; 1890-1944
AP Bdg. 1817-1834
indeksy: www.ptg.gda.pl

Wierzchucino Wierschutzin Przed 1920 Żarnowiec
chrzty 1926-1945
śluby 1927-1945
zgony 1914-1918, 1934-1961

Więcbork – diec. bydgoska
chrzty 1770-1851; 1895-1920
śluby 1773-1920;
zgony 1785-1884; 1885-1957
AP Bdg. 1818-1847
www.ptg.gda.pl

Włóki – diec. bydgoska
chrzty 1715-1782; 1782-1883; 1883-1921 w par 1883-1939 i od 1992 przedtem Dobrcz
śluby 1715-1782; 1783-1878; w parafii od 1992, przedtem Dobrcz
zgony 1715-1782; 1782-1908; 1909-1951 (uszkodzona, ubytki), w parafii od 1992
AP Bdg. 1818-1873
www.ptg.gda.pl

Wtelno – diec. bydgoska
chrzty 1746-1808, 1816-1857; 1858-1920
śluby 1745-1775; 1820-1834; 1884-1920
zgony 1821-1825; 1827-1829; 1831-1945
AP Bdg. 1817-1874
www.ptg.gda.pl

Wudzyn
chrzty 1782-1874; 1875-1920
śluby 1783-1874; 1875-1920
zgony 1782-1874; 1875-1950

Wygoda Przed 1902 Chmielno, Stężyca, Sierakowice
chrzty 1902-1920
śluby 1902-1920
zgony 1904-1968
indeksy: www.ptg.gda.pl

Wysin
chrzty 1831-1902; 1910-1915, luka, w parafii od 1945
śluby 1831-1898; luka, w parafii od 1945
zgony 1772-1850, 1854-1939; 1945-1960
AP Gdańsk 1859-1865
indeksy: www.ptg,gda.pl

Zamarte
Przed 1929 Chojnice i Ogorzeliny
chrzty 1884-1919
zgony 1929-1983

Zapceń
Przed 1927 parafia Borzyszkowy
zgony (zginęły w czasie wojny), 1945-1959
indeksy: www.ptg.gda.pl

Zblewo
chrzty 1726-1892; 1892-1920
śluby 1751-1874; 1875-1920
zgony 1810-1874; 1875-1960
indeksy: www.ptg.gda.pl

Zdroje
Przed 1919 Śliwice, Cekcyn, Drzycim i Osie
chrzty 1919-1920
śluby 1919-1920
zgony 1919-1960
www.ptg.gda.pl

Żołędowo – diec. bydgoska w parafii od 1945
chrzty 1718-1790; 1838-1939;
śluby 1718-1790; 1838-1939;
zgony 1718-1790; 1839-1939;
AP Bdg. 1839-1874.
indeksy: www.ptg.gda.pl

Indeksy nazwisk znajdujących się w księgach metrykalnych  zob. →    www.ptg.gda.pl

Księgi metrykalne ewangelickie  (w komputerze ADP)

Skróty

  • ADP – Archiwum Diecezjalne w Pelplinie,
  • AP Gdańsk – Archiwum Państwowe w Gdańsku,
  • AP Bdg. – Archiwum Państwowe w Bydgoszczy,
  • AD Koszalin – Archiwum Diecezjalne w Koszalinie

Borzytuchom – Borntuchen                         
Konfirmacje 1885-1944              

Budowo – Budow                                      
Chrzty 1838-1920
Śluby  1843-1849, 1853-1865
Zgony 1872-1945
Konfirmacje 1884-1922

Gardna Wielka – Groß Garde  ADP
Chrzty 1700-1763, 1836-1858, 1859-1901, 1902-1946   (1764-1835 w AD Koszalin)
Śluby  1839-1890, 1891-1936 (1700-1839 w AD Koszalin)
Zgony 1790-1858, 1864-1900 (księga bez opr., brak pocz.,1859-1863 i końca 1901-1910)
1911-1945
Indeks alfabetyczny ochrzczonych 1859-1901

Główczyce – Glowitz                               
Chrzty 1712-1947
Śluby  1712-1927
Zgony 1712-1777, 1822-1947
Konfirmacje 1829-1926
Communicantes 1713-1777
Protokollbuch der Sitzungen der kirchl. Gemeindeorganen 1898-1927
Protokollbuch des Gemeinde-Kirchen-Raths 1869-1898

Jeleńcz-Mędromierz – Jehlenz – Gr. Mangelmühle ADP
Zgony 1765-1777

Kozin – Kosemühl  zob. Rokity                      
Chrzty 1894-1910    

Lębork – Lauenburg
Chrzty 1938-1946;   ( ch. 1831-1853,  śl. 1919-1944  AP Gd.)    

Łeba – Leba                             
Chrzty 1700-1946
Śluby  1700-1945
Zgony 1700-1946
Konfirmacje 1833-1946
Communicantes 1765-1775, 1856-1884, 1911-1934
Indeksy alfabetyczne: chrzty 1700-1943, śluby 1700-1872, zgony 1700-1939
Protocoll des Gemeinderathes 1884-1905
Duplikaty:   chrzty 1827-1842, 1852-1857, 1863-1874,
śluby 1827-1942, 1852-1874;   zgony 1827-1842, 1852-1874

Przechlewo – Prechlau ADP
Zgony 1891-1913

Rokity – Groß Rakitt                 
Chrzty 1907-1945 + indeksy
Zgony 1907-1945 + indeksy

Rudno – Rauden (1 vol.) ADP
Chrzty 1691-1751
Śluby  1690-1751
Zgony 1733-1744
Odpisy sądowe 1799-1874 AP Gdańsk

Sarbsk – Sarsen Sarbske (filia Łeby)            
Chrzty 1769-1946
Śluby  1769-1924
Zgony 1769-1944
Konfirmacje 1769-1775
Indeks alfabetyczny ślubów 1873-1939
Lagerbuch der Kirchengemeinde zu Sarbske (inwentarz) 1887-(1936)
Duplikaty: chrzty 1827-1867, 1876-1884;   śluby 1828-1871;
zgony 1827-1857, 1876-1884

Stowięcino – Stojentin                 
Chrzty 1760-1946
Śluby  1760-1853
Zgony 1760-1853
Konfirmacje 1836-1853, 1888-1946
Grundbuch der Pfarre in Stojentin 1823-1874
Kurrenden-Buch 1759-1796-1883
W księdze chrztów 1808-1835: Chronik (1644) 1816-1859

Tuchomie – Groß Tuchen                 
Chrzty 1679-1778 (odpisy),  1807-1940
Śluby  1807-1945
Zgony 1807-1929
Konfirmacje 1901-1927

Tychnowy –Tiefenau (menonici; księga z Kościelnej Jani, 1 vol.)    ADP
Chrzty 1763-1799
Śluby  1764-1778
Zgony 1763-1766

Księgi ewangelickie w AP Gdańsk

Brzeźno Lęb. – Bresin
Chrzty 1715-1935
Śluby 1715-1835
Zgony 1715-1945

Ciekocino – Zachencin
Chrzty 1901-1936
Śluby 1901-1945
Zgony 1902-1945

Garczegorze – Garzigar
Chrzty, śluby, zgony 1728-1944

Gniew – Mewe
Chrzty, śluby, zgony (odpisy sądowe) 1834-1874

Kartuzy – Karthaus
Chrzty, śluby, zgony (odpisy sądowe) 1852-1874

Lębork – Lauenburg
Chrzty 1831-1853
Śluby 1919-1944

Łebień – Labehn
Chrzty 1893-1922
Śluby   1893-1944
Gony   1893-1945

Nowa Wieś – Neuendorf
Zgony 1836-1870

Rudno – Rauden
Chrzty, śluby, zgony (odpisy sądowe) 1799-1874

Skarszewy – Schöneck
Chrzty śluby, zgony (odpisy sądowe) 1818-1874

Tczew – Dirschau
Chrzty, śluby, zgony (odpisy sądowe) 1797-1874
Wyzn, mojżeszowe 1828-1874

Zwartowo – Schwartow
Chrzty 1677-1946
Śluby 1722-1921
Zgony 1734-1945.