Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Kapłani

ks. Jan Walkusz

profesor nauk teologicznych, profesor zwyczajny KUL,
profesor Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie,
profesor doktor habilitowany teologii w zakresie historii Kościoła,

 • Kapelan honorowy Jego Świętobliwości
 • Kanonik honorowy Kapituły Katedralnej Pelplińskiej

Dane biograficzne

Aktualny urząd

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

  Pracownik naukowy od 1990 r.

Dane kontaktowe

Dodatkowo pełnione funkcje

 • Członek Towarzystwa Naukowego KUL
 • Członek Gdańskiego Towarzystwa Naukowego
 • Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
 • Członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego
 • Członek Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk
 • Członek Toruńskiego Towarzystwa Naukowego
 • Członek Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku
 • Członek Komitetu Polskiej Akademii Nauk
 • Wykładowca historii duchowieństwa, historii Opactwa w WSD w Pelplinie
 • Przewodniczący Rady Fundacji "Pelplińska Biblia Gutenberga"
 • Członek Światowej Rady Badań nad Polonią
 • Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich