Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Zgromadzenia męskie

Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej

Congregatio Missionariorum Oblatorum Immaculatae Virginis Mariae, OMI

Dom generalny
00165 Roma, Via Aurelia 290
0-039/06 39 87 71
przełożony generalny:
o. Louis Lougen OMI

Dom Prowincjalny
ul. Ostatnia 14, 60-102 Poznań
61 830 65 17
Przełożony prowincjalny
o. Marek Ochlak OMI

Domy zakonne w Diecezji

ul. Mickiewicza 3, 86-130 Laskowice Pomorskie
52 331 81 19
Przełożony:
o. Jerzy Ditrich OMI
liczba ojców: 3

ul. Powstańców Warszawy 28, 84-360 Łeba
59 866 14 64
Przełożony:
o. mgr Adam Jaworski OMI
liczba ojców: 3, brat zakonny: 1