Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Zgromadzenia żeńskie

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej

Congregatio Sororum Ancillarum Beatae Mariae Virginis
Immaculatae Conceptae

Dom generalny
ul. Czarnoleska 10
51-621 Wrocław
071 348 23 23
przełożona generalna:
m. Dąbrówka Augustyn

Dom Prowincjalny
ul. Dobrogniewa 6, 01-421 Warszawa 28, skr. pocz. 78
22 36 82 40
przełożona prowincjalna:
s. M. Teofania Golec

Domy zakonne w Diecezji

ul. Kolonia 36, 84-300 Lębork
+48 506 441 379

liczba sióstr: 3

ul. Kościelna 4, 84-360 Łeba
59 866 14 85
przełożona:
s. M. Dominika Poleńska
liczba sióstr: 5