Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Zgromadzenia męskie

Zgromadzenie Misjonarzy Słowa Bożego

Societas Verbi Divini, SVD

Dom generalny
Curia Generalizia SVD
00154 Roma, Via dei Verbiti 1
0-039/06 575 40 21
0-039/06 578 35 09
generalate@svdcuria.org
przełożony generalny:
o. Paulus Budi Kleden SVD

Dom Prowincjalny
ul. Ostrobramska 90
04-118 Warszawa
022 516 96 80,
022 610 23 87

przełożony prowincjalny:
o. Sylwester Grabowski SVD

Domy zakonne w Diecezji

Dom Misyjny św. Józefa
ul. Klasztorna 4, 86-133 Górna Grupa
52 330 63 00
svd.g.grupa@werbisci.pl
www.gornagrupa.werbisci.pl
Rektor:
o. Konrad Duk
liczba ojców: 22; braci: 2

Drukarnia Księży Werbistów
dw@drukarnia-svd.com.pl
52 330 63 77

Wydawnictwo Verbinum
wydawnictwo@verbinum.pl
+48 691 979 996

Dom Misyjny św. Arnolda Janssena
ul. Długa 44, 86-130 Laskowice Pomorskie
52 330 73 00
52 330 73 01 +48 885 778 870
biuro@werbiści-laskowice.org.pl
www.werbisci-laskowice.org
rektor:
o. Henryk Szymiczek SVD
liczba ojców: 10, braci: 3