Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Zgromadzenia męskie

Kongregacja Oratorium Świętego Filipa Neri

Congregatio Oratorii S. Philippi Neri, COr.

Dom generalny
000186 Roma, Via di Parione 33
revmichelenicolis@gmail.com
prokurator generalny:
p. Michele Nicolis COr.
Wizytator Apostolski
p. Marco Guillen COr.
revmarcoguillen@gamil.com

Prokurator krajowy
ul. Grzybowska 22
26-600 Radom

065 72 00 14
065 72 08 55

ks. Mirosław Prasek COr.

Domy zakonne w Diecezji

ul. św. Filipa Neri 1, 77-100 Bytów
59 822 20 31
przełożony:
ks. mgr Krzysztof Szary COr.
liczba księży: 6