Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Zakony męskie

Zakon Ojców Karmelitów Bosych NMP z Góry Karmel

Ordo P.P Carmelitarum Discalceatorum B.M.V. de Monte Carmelo, OCD

Dom generalny
00198 Roma,
Corso d`Italia 38

przełożony generalny:
o. Miguel od Maryi Marquez Calle

Dom Prowincjalny
02-601 Warszawa, ul. Racławicka 31
22 646 47 38
22 844 18 12
prowincjał:
o. Jan Piotr Malicki OCD

Domy zakonne w Diecezji

Gorzędziej, ul. Hundsdorfa 7, 83-120 Subkowy
Dom Rekolekcyjny „Pod opieką św. Józefa”
58 536 84 34
+48 604 423 120
rekolekcje@karmelicibosi.pl
przełożony:
o. Marian Stankiewicz OCD
liczba ojców: 5; braci: 1, kleryk: 1

Zamarte, ul. Klasztorna 2, 89-430 Kamień Krajeński
Nowicjat Prowincji Warszawskiej

52 388 15 30
zamarte@karmelicibosi.pl
www.sanktuariumzamarte.pl
przełożony:
o. Zbigniew Kolka OCD
liczba ojców: 4, brat: 1, nowicjusze: 2